Nawigacja

Wtorek 21.11.2017

Zapraszamy do udziału w projekcie "Politechnika Białostocka - Hajnowski Uniwersytet Dziecięcy" w roku akademickim 2017/2018

 

W roku akademickim 2017/2018 50 uczniów klas IV, V i VI hajnowskich szkół podstawowych weźmie udział w projekcie pt. "Politechnika Białostocka – Hajnowski Uniwersytet Dziecięcy (PB HUD)" w ramach "Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego". Zajęcia będą prowadzone między innymi przez pracowników Politechniki Białostockiej, w tym na terenie kampusu w Białymstoku.

Celem PB HUD jest:

- rozbudzanie ciekawości poznawczej wśród dzieci i młodzieży;

- stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;

- inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;

- propagowanie kultury innowacyjności;

- zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;

- integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich.

Gmina Miejska Hajnówka ponosi wszelkie koszty związane z udziałem hajnowskich uczniów w projekcie PB HUD. Dzieci uczestniczą w nim bezpłatnie.

 

Rekrutacja do PB HUD odbędzie się w terminie od 24 listopada do 30 listopada 2017 r., na podstawie Regulaminu Projektu (w załączeniu).

Rodzice chętnych dzieci powinni, w w/w terminie, złożyć wypełniony formularz rekrutacyjny (w załączeniu) w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza dziecko.

Po zakwalifikowaniu dziecka do projektu rodzice zostaną poproszeni o wypełnienie deklaracji udziału.

W przypadku większej liczby chętnych o udziale w PB HUD zdecyduje losowanie.

 

Regulamin projektu PB HUD

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY PB HUD

 

 

Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka

 

 

REFORMA EDUKACJI

   Pod poniższym adresem znajdą Państwo informacje na temat zmian w systemie edukacji:

Reforma Systemu Edukacji

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
    17-200 HAJNÓWKA
    ul. Wróblewskiego 2
  • tel. 85-682-28-66
    fax: 85-682-28-66 wew. 118

Galeria zdjęć