Nawigacja

LOWE Szkolenia LOWE Powołanie LOWE Model LOWE Partnerstwo na rzecz LOWE Diagnoza LOWE Oferta edukacyjna LOWE Sprawozdania LOWE Promocja LOWE Rekrutacja LOWE

Lowe

LOWE

Drodzy rodzice!

W roku szkolnym 2020/2021 w naszej szkole rozpoczynamy realizację projektu ,, Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji nowe oblicze edukacji dla dorosłych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt utworzenia na terenie Gminy Hajnówka Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji jest oparty na wzajemności, zakładając wymianę doświadczeń oraz wykorzystanie zasobów i potencjałów Partnerstwa wspierającego działania LOWE. Projekt jest w całości zgodny z określoną w przyjętej Strategii Rozwoju Gminy jako tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi osobistemu, zawodowemu i gospodarczemu oraz wysokiej jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie atutów sąsiedztwa Hajnówki, lokalizacji infrastrukturalnej, kapitałów społecznego i ludzkiego, wiedzy, innowacji oraz unikalnego środowiska, z jednoczesnym poszanowaniem zasad zróżnicowanego rozwoju.

W ramach rozpoczętego projektu odbyło się szkolenie kadry koordynującej i obsługującej realizację projektu w szkole. Szkolenie miało miejsce w Augustowie w dniach 19 – 20 .09.2020r. w którym brały udział następujące osoby: Adam Jerzy Chudek- Dyrektor Szkoły, Alina Teśluk –sekretarz szkoły, Halina Surel- księgowa, Anna Bowtruczuk –Koordynator LOWE przy SP2 , Małgorzata Wiszniewska nauczyciel języka polskiego, Joanna Kierdelewicz- nauczyciel w-f ,oligofrenopedagog.  Szkolenie dotyczyło prowadzenia projektu pod względem formalnym, logistycznym i finansowym oraz nawiązania Partnerstwa projektowego z firmami zainteresowanymi współpracą w ramach szkoleń warsztatowych. Jak również tworzenia narzędzi badawczych i diagnostycznych w zakresie aktywności edukacyjnej oraz oceny potencjału szkoły jak również indywidualnych potrzeb edukacyjnych odbiorców LOWE, co wskaże nam jakie grupy osób w szczególności powinny być objęte działaniami LOWE.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
    17-200 HAJNÓWKA
    ul. Wróblewskiego 2
  • tel. 85-682-28-66
    fax: 85-682-28-66 wew. 118

Galeria zdjęć