ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W HAJNÓWCE

 

Nawigacja

Rada Rodziców w dniu 16.06.2014 r. pozytywnie zaopiniowała listę podręczników na rok szkolny 2014/2015. Na liscie poniżej nie ma podręczników do klasy I szkoły podstawowej (te podręczniki uczniowie otrzymają za darmo po przyjściu we wrześniu do szkoły). Zapraszamy do zapoznania się z naszą listą podręczników:

https://dziennik.librus.pl/podreczniki_szkolne/ea6ea9b1b9f011e284e2782bcb30e1dc

 

Wiadomości

 • Zarządzenie nr  15/2014

  W sprawie dni wolnych w roku szkolnym 2014/2015

   

  Na podstawie: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 5 października 2010 r.

  zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

  W roku szkolnym 2014/2015 ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w typach szkół:

 • Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci idących do I klasy szkoły podstawowej.

         Drodzy rodzice, zbliża się  czas, w którym musicie podjąć decyzję wyboru szkoły podstawowej dla Waszego dziecka. Chcąc przybliżyć Wam i Waszym dzieciom naszą szkołę, zorganizowaliśmy dni otwarte szkoły (odbyły się 17,18 lutego). Teraz nadszedł czas na spotkanie organizacyjne:

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców na spotkanie do naszej szkoły w dniu:  9 marca o godzinie 16:00 - na stołówce szkolnej

 • Wielkanoc

  Nawracajcie się, nawracajcie!

  Od szatana uciekajcie,

  Do złych czynów nie wracajcie,

  Wszelkie urazy schowajcie,

  Do Boga powracajcie.

   

  Nawracajcie się, nawracajcie!

  Swoją duszę posprzątajcie,

  Przemienienia doznawajcie,

  Ewangelii posłuchajcie,

  Miłość w serca powkładajcie.

   

  Nawracajcie się, nawracajcie!

  Świat Boży kochajcie,

  Do ludzi się uśmiechajcie,

 • 25.03.2015

          Miejski Konkurs Matematyczny „Młody Matematyk” W bieżącym roku szkolnym odbyła się III-cia edycja konkursu matematycznego „Młody Matematyk”. Organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem całej imprezy zajęły się nauczycielki matematyki Lija Grosz i Anna Grygoruk. Do pierwszego etapu uczniowie otrzymali do rozwiązania zadania w grudniu i samodzielnie musieli je rozwiązać, a rozwiązanie dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 2 przed feriami zimowymi, przystąpiło 46 uczniów z czterech hajnowskich szkół podstawowych. Po sprawdzeniu prac do drugiego etapu zakwalifikowało się 28 uczniów. Drugi etap odbył się 12marca 2015. W tym dniu uczniowie spotkali się w Szkole Podstawowej nr 2, gdzie konkurs się odbywał. Najpierw uczniowie przystąpili do części konkursowej, mieli do rozwiązania 10 zadań (6 testowych i 4 otwarte) w ciągu 60 minut. W drugiej części, w oczekiwaniu na wyniki uczniowie klas VI wykonywali ćwiczenia interaktywne pod opieką uczennic klas III gimnazjum, uczniowie klas V uczestniczyli w warsztatach orgiami przygotowanych przez uczennicę kl. V i ucznia kl. V, a uczniowie klas IV oglądali film w czytelni. Kiedy prace konkursowe zostały sprawdzone nastąpiła najprzyjemniejsza część konkursu, podsumowanie i wręczenie nagród laureatom. Jak co roku głównym sponsorem był Burmistrz Miasta Hajnówka, a drobne upominki i dyplomy otrzymaliśmy od Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. W uroczystości wręczania nagród uczestniczyli Inspektor Oświaty p. Jolanta Stefaniuk, zastępcy dyrektora szkoły p. Małgorzata Szumarska i p. Henryk Łukaszewicz oraz opiekunowie uczniów uczestniczących w konkursie nagrodzeni zostali w kategorii: Klas VI.Katarzyna Aleksiejuk sp3 Łukasz Nowak sp5 Krzysztof Masajło sp5 Klas V Kamil Karpiuk sp2 Jakub Bondaruk sp2 Małgorzata Gawryluk sp5 Klas IV Łukasz Mańkowski sp6 Amelia Drywulska sp6 Julia Nowak sp5. Pozostali uczniowie uczestniczący w konkursie otrzymali drobne upominki. Gratulujemy wszystkim laureatom, dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym.

 • Turniej z języka angielskiego

  18 marca w naszej szkole został przeprowadzony MacMillan Lower Secondary School Tournament-turniej z języka angielskiego dla gimnazjalistów.Nasze zaproszenie do udziału przyjęło Gimnazjum nr 1 i 2 z Hajnówki,Gimnazjum z Narewki oraz Gimnazjum nr 3 z Bielska Podlaskiego.

  Dwudziestu dwóch uczniów przez 45 minut mierzyło się z wcale niełatwymi zadaniami z gramatyki i słownictwa. W tym czasie nauczyciele angliści uczestniczyli w konferencji,którą przeprowadziła Pani Justyna Borowska,główny organizator przedsięwzięcia oraz reprezentant firmy MacMillan.