ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W HAJNÓWCE

 

Nawigacja

Rada Rodziców w dniu 16.06.2014 r. pozytywnie zaopiniowała listę podręczników na rok szkolny 2014/2015. Na liscie poniżej nie ma podręczników do klasy I szkoły podstawowej (te podręczniki uczniowie otrzymają za darmo po przyjściu we wrześniu do szkoły). Zapraszamy do zapoznania się z naszą listą podręczników:

https://dziennik.librus.pl/podreczniki_szkolne/ea6ea9b1b9f011e284e2782bcb30e1dc

Listy klas I-szych szkoły podstawowej:

Klasy I- r.szk.2014/2015

 

Ia-Helena Wasyluk

Ib-Urszula Skalska

Ic-Elżbieta Kułaj

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Mateusz Aleksiejuk

Fabian Bołtruczuk

Iga Czekańska  

Hubert Kozak

Konrad Lewczuk

Michał Mackiewicz

Piotr Nikiciuk

Krystian Nikołajuk

Agata Siegień

Julia Siemion

Oskar Szumowski

Piotr Świertoka

Anna Tarasiuk

Magdalena Tełuszecka 

Otylia Urynowicz

Kinga Weronika Wasilewska

Anna Zabrocka

 

Kacper Bedkowski

Jakub Chrabłowski

Amelia Czapska

Patryk Czarnocki

Hanna Czurak

Zofia Dudar

Anna Dziubonos

Jakub Goch

Wojciech Goławski

Dominika Gryciuk

Wiktoria Kuczko

Jakub Lewczuk

Maja Muszkatel

Magdalena Halina Muśko

Amelia  Pawluczuk

Sylwia Pietraszko

Iwo Rynkowski

Dawid Siegień

Martyna Maria Tyszko

Tomasz Wasiluk

Szymon Ważny

Gabriela Wróbel

Jakub Zdankiewicz

Mateusz Birycki

Marcin Broniewicz

Malwina Dąbrowska

Angelika Diemianiuk

Małgorzata Diemianiuk

Marcin Gałaszewicz

Wiktoria Garustowicz

Jan Kaczoch

Dawid Komarzewski

Barbara Kruk

Magdalena Łęczycka

Maria Olichwier

Aleksander Papis

Filip Parfieniuk

Karolina Rybaczuk

Karolina Stankowska

Klaudia Stawikowska

Oskar Tellos

Kinga Trusiewicz 

Kacper Tymosiak

 

 

 

Wiadomości

 • Zarządzenie nr  15/2014

  W sprawie dni wolnych w roku szkolnym 2014/2015

   

  Na podstawie: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 5 października 2010 r.

  zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

  W roku szkolnym 2014/2015 ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w typach szkół:

 • Konkurs plastyczny - Portret dobrego gospodarza oraz KONKURS LITERACKO / POETYCKI Dobry gospodarz-widziany oczami młodego człowieka

  17.11.2014

  Konkurs plastyczny - Portret  dobrego gospodarza 

  Format pracy A4 , technika wykonania portretu- dowolna.

  Konkurs zorganizowany  jest w związku z nowymi wyborami do władz samorządowych ( 16 .XI .2014r. )

  Podpisaną pracę ( z tyłu kartki) : imię ,nazwisko , klasa , szkoła, opiekun, wraz z adnotacją kogo przedstawia -proszę dostarczyć do sekretariatu SP Nr 2  lub  (s.12 B) do p. Doroty Woźniak- Nowickiej, do  05 . XII . 2014r

  KONKURS   LITERACKO / POETYCKI: Dobry gospodarz-widziany oczami młodego człowieka

     Dla ucz. kl. I-III gim.

  Prace ( wiersz lub proza) powinny być przygotowane  na komputerze i nie przekraczać dwóch stron  napisanych czcionką  -„12”.  Przekazywać je proszę w 3 egzemplarzach , w teczce z podpisem : imię, nazwisko, klasa,  szkoła , opiekun. Prace proszę podpisać „godłem”( wymyśloną nazwą) autora i zamieścić go przy danych umieszczonych w teczce. Zdać je do sekretariatu S P Nr 2  w Hajnówce lub p. Doroty  Woźniak- Nowickiej (s. 12B), w terminie do   05. XII . 2014r.

 • Gościnny występ w ramach spotkań integracyjnych

  14.11.2014

        W ramach spotkań mających na celu integrację dzieci z różnych szkół i dzieci niepełnosprawnych, dnia 14 listopada 2014 r., odbyło sie w naszej szkole spotkanie wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce z dziećmi klas III a i IIc oraz uczniami klasy autystów naszej szkoły. Spotkanie dotyczyło Święta Niepodległości. Wychowankowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zaprezentowali  inscenizację poświęconą odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Na zakończenie starsi koledzy włączyli też młodsze dzieci do czynnego udziału w przedstawieniu. Wszyscy wspólnie wygłosili "Katechizm małego Polaka" oraz odśpiewali hymn narodowy. Spotkaniu towarzyszył uroczysty i patriotyczny nastrój. Zorganizowały je wychowawczynie klasy IIIa: J. Berent i E. Jabłońska.

 • 13.11.2014

  Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu Narodowe Święto Niepodległości.