ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W HAJNÓWCE

 

Nawigacja

Rada Rodziców w dniu 15.06.2015 r. pozytywnie zaopiniowała listę podręczników na rok szkolny 2015/2016. Na liscie poniżej nie ma podręczników do I i II klasy szkoły podstawowej oraz IV klasy SP i I gimnazjum (te podręczniki uczniowie otrzymają za darmo po przyjściu we wrześniu do szkoły). Zapraszamy do zapoznania się z naszą listą podręczników:

 

Wiadomości

 • Dni wolne w roku szkolnym 2015-2016, system e-dziennika, zmiana dnia wolnego

  Drodzy Rodzice naszych uczniów, na początku roku szkolnego pragniemy przypomnieć o możliwości przesyłania informacji, uwag czy opinii bezspośrednio do dyrekcji za pośrednictwem e-dziennika. Serdecznie zapraszamy.

  Uwaga nastąpiła zmiana dnia wolnego w roku szkolnym 2015/16:

  Zarządzenie nr 22/2015

  Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce z dnia 1 października 2015 roku w sprawie zmiany dnia wolnego od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/16.

 • Zapytanie o cenę - "Dostawa chleba"

 • Szkoła OK! - Zdobyliśmy tytuł "Szkoły Uczącej Się"

   29 maja 2015 r. w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce odbył się uroczysty Panel Koleżeński,  na który przybyli: moderator CEO p. Hanna Mąka, goście z zaprzyjaźnionych szkół: Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu, pani Jolanta Stefaniuk - Inspektor Oświaty Miasta Hajnówka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 pani Halina Pustelnik, rodzice, uczniowie i Dyrekcja wraz z Radą Pedagogiczną. Celem tego spotkania było pokazanie działań szkoły i uzyskanie honorowego tytułu Szkoły Uczącej Się (SUS), który jest uwieńczeniem wieloletniej pracy i wdrażania Oceniania Kształtującego(OK).
  Tego dnia goście obserwowali lekcje pokazowe z elementami OK prowadzone przez panie: Liję Grosz (matematyka), Małgorzatę Downarowicz (biologia), Annę Hempel -Łapińską (język rosyjski), Anettę Mackiewicz (język niemiecki), Jolantę Parfieniuk ( nauczanie zintegrowane), Małgorzatę Kozak ( język polski) oraz Joannę Kierdelewicz ( wychowanie fizyczne). Paneliści spotkali się na wywiadach z przedstawicielami rodziców, uczniów i nauczycieli. Uczestnikom przedstawiono prezentację o naszej szkole pod kierunkiem Krystyny Jakoniuk i Małgorzaty Kozak w wykonaniu uczniów klasy II a gimnazjum, a także część artystyczną przygotowaną przez dzieci z klasy VIa i  Ia gimnazjum pod kierunkiem pani Mirosławy Borowskiej. Na panelu liderki: Małgorzata Wiszniewska i Ilona Wasiluk omówiły kolejne etapy dążenia do realizacji przyjętych przez szkołę celów. Następnie po krótkiej naradzie panelistów nadszedł wyczekiwany moment, który zbiegł się z nadchodzącym Międzynarodowym Dniem Dziecka i stał się najpiękniejszym prezentem dla naszej szkoły, która otrzymała pierwszy w powiecie tytuł Szkoły Uczącej Się (a piąty w województwie podlaskim). 
  Nasza placówka przygodę z Ocenianiem Kształtującym rozpoczęła w roku 2010, przystępując do kolejnych szkoleń proponowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W roku 2012 podczas tzw. mapy szkoły wybrano dwa najważniejsze do realizacji cele: pierwszy bezpośrednio związany z SUS - OK  wspomaganie procesu uczenia się naszych uczniów poprzez podawanie kryteriów oceniania tzw. nacobezu ( skrót od: na co będę zwracać uwagę) do różnych form pracy. Drugi wynikający ze specyfiki naszej placówki, mający na celu zachęcenie absolwentów szkoły podstawowej do kontynuowania nauki w naszym gimnazjum. Aby osiągnąć zakładane kryteria sukcesu Rada Pedagogiczna została podzielona na Zespoły Zadaniowe, na czele których stanęły Liderki: Joanna Kierdelewicz, Małgorzata Wiszniewska, Ilona Wasiluk, Anetta Mackiewicz wraz z Rzecznikiem szkoły panią wicedyrektor Małgorzatą Szumarską. Podjęto cały szereg różnych działań, które były systematycznie monitorowane. Na sukces wpłynęła współpraca wszystkich grup uczestniczących w życiu szkoły: Dyrekcji, uczniów, rodziców i zaangażowanych nauczycieli. Za co serdecznie dziękujemy.

  Małgorzata Wiszniewska

 • 25.11.2015

   Każdy rodzaj przemocy -€“ fizyczna, psychiczna, materialna -€“ boli. Agresja słowna czy fizyczna jest najgorszym z możliwych wyborów. A przecież można podejść do rozwiązania problemu inaczej, bardziej dojrzale i odpowiedzialnie – unikając krzyku, bólu fizycznego, łez, upokorzenia i bezsilności. Idea przeciwdziałaniu przemocy przyświeca międzynarodowej kampanii "19 Dni przeciwko przemocy". W tym roku po raz pierwszy w akcji wziął udział Dom Dziecka w Białowieży. Dzięki staraniu dyrekcji i opiekunów dzieci i młodzież wzięła udział w szeregu przedsięwzięć mających na celu poszerzenie wiedzy z zakresu przeciwdziałania przemocy. W Domu Dziecka odbyły się:

 • ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA

  Dnia 23.11.2015 r. , z okazji Dnia Pluszowego Misia, uczniowie klasy IIc wraz z wychowawczynią odwiedzili dzieci z przedszkola nr 3. Uczniowie recytowali wiersze i czytali bajki o misiach. Do akcji „Czytamy Dzieciom” włączyli się dyrektorzy Pan  A.Chudek i Pani D. Durzyńska, którzy czytali fragmenty książki pt. „Kubuś Puchatek”. Po części oficjalnej odbyły się gry i zabawy integracyjne. Spotkanie zakończyło się wspólnym wykonaniem misia z papieru.