ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W HAJNÓWCE

 

Nawigacja

Rada Rodziców w dniu 15.06.2015 r. pozytywnie zaopiniowała listę podręczników na rok szkolny 2015/2016. Na liscie poniżej nie ma podręczników do I i II klasy szkoły podstawowej oraz IV klasy SP i I gimnazjum (te podręczniki uczniowie otrzymają za darmo po przyjściu we wrześniu do szkoły). Zapraszamy do zapoznania się z naszą listą podręczników:

https://dziennik.librus.pl/podreczniki_szkolne/ea6ea9b1b9f011e284e2782bcb30e1dc

 

Wiadomości

 • Podręczniki szkolne na 2015-2016 rok

  15.06.2015

  Drodzy rodzice i dzieci, uprzejmie informujemy, że podręczniki i ćwiczenia do klas: I SP, II SP oraz IV SP i I Gim dzieci otrzymają za darmo we wrześniu. Pozostałe klasy mogą zaopatrzyć się w używane podręczniki na kiermaszu który organizuje Samorząd Uczniowski w dniu 23 czerwca.  Dokładne informacje o kiermaszu na tablicy ogłoszeń w szkole.

 • Szkoła OK!

   29 maja 2015 r. w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce odbył się uroczysty Panel Koleżeński,  na który przybyli: moderator CEO p. Hanna Mąka, goście z zaprzyjaźnionych szkół: Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu, pani Jolanta Stefaniuk - Inspektor Oświaty Miasta Hajnówka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 pani Halina Pustelnik, rodzice, uczniowie i Dyrekcja wraz z Radą Pedagogiczną. Celem tego spotkania było pokazanie działań szkoły i uzyskanie honorowego tytułu Szkoły Uczącej Się (SUS), który jest uwieńczeniem wieloletniej pracy i wdrażania Oceniania Kształtującego(OK).
  Tego dnia goście obserwowali lekcje pokazowe z elementami OK prowadzone przez panie: Liję Grosz (matematyka), Małgorzatę Downarowicz (biologia), Annę Hempel -Łapińską (język rosyjski), Anettę Mackiewicz (język niemiecki), Jolantę Parfieniuk ( nauczanie zintegrowane), Małgorzatę Kozak ( język polski) oraz Joannę Kierdelewicz ( wychowanie fizyczne). Paneliści spotkali się na wywiadach z przedstawicielami rodziców, uczniów i nauczycieli. Uczestnikom przedstawiono prezentację o naszej szkole pod kierunkiem Krystyny Jakoniuk i Małgorzaty Kozak w wykonaniu uczniów klasy II a gimnazjum, a także część artystyczną przygotowaną przez dzieci z klasy VIa i  Ia gimnazjum pod kierunkiem pani Mirosławy Borowskiej. Na panelu liderki: Małgorzata Wiszniewska i Ilona Wasiluk omówiły kolejne etapy dążenia do realizacji przyjętych przez szkołę celów. Następnie po krótkiej naradzie panelistów nadszedł wyczekiwany moment, który zbiegł się z nadchodzącym Międzynarodowym Dniem Dziecka i stał się najpiękniejszym prezentem dla naszej szkoły, która otrzymała pierwszy w powiecie tytuł Szkoły Uczącej Się (a piąty w województwie podlaskim). 
  Nasza placówka przygodę z Ocenianiem Kształtującym rozpoczęła w roku 2010, przystępując do kolejnych szkoleń proponowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W roku 2012 podczas tzw. mapy szkoły wybrano dwa najważniejsze do realizacji cele: pierwszy bezpośrednio związany z SUS - OK  wspomaganie procesu uczenia się naszych uczniów poprzez podawanie kryteriów oceniania tzw. nacobezu ( skrót od: na co będę zwracać uwagę) do różnych form pracy. Drugi wynikający ze specyfiki naszej placówki, mający na celu zachęcenie absolwentów szkoły podstawowej do kontynuowania nauki w naszym gimnazjum. Aby osiągnąć zakładane kryteria sukcesu Rada Pedagogiczna została podzielona na Zespoły Zadaniowe, na czele których stanęły Liderki: Joanna Kierdelewicz, Małgorzata Wiszniewska, Ilona Wasiluk, Anetta Mackiewicz wraz z Rzecznikiem szkoły panią wicedyrektor Małgorzatą Szumarską. Podjęto cały szereg różnych działań, które były systematycznie monitorowane. Na sukces wpłynęła współpraca wszystkich grup uczestniczących w życiu szkoły: Dyrekcji, uczniów, rodziców i zaangażowanych nauczycieli. Za co serdecznie dziękujemy.

  Małgorzata Wiszniewska

 • 24.06.2015

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Wycieczka nad Morze Bałtyckie.

 • WYCIECZKA NAD MORZE

                            Wycieczka nad morze!


                W dniach 10-12 czerwca my klasa 6B wraz z 5B, 6A podstawówki oraz 1B i 3B gimnazjum wyruszyliśmy na wycieczkę nad morze. Naszymi opiekunkami były Pani Lija Grosz, Małgorzata Kordecka i Lucyna Waszkiewicz.    Musieliśmy przetrwać ośmiogodzinną podróż, aby dotrzeć na miejsce!
       Na początku zawitaliśmy do słynnego miasta- Gdańska. Zwiedziliśmy tam Stare Miasto, Kościół Mariacki i Westerplatte.
      Przewodnik bardzo ciekawie opowiadał historię miasta, zadawał zagadki i mówił o różnych ciekawostkach. To była świetna zabawa! Nauczyliśmy się paru rzeczy o naszych przodkach i o ich zasługach dla Polski.
      Następnie autokar zawiózł nas do naszego ośrodka w Łebie. Był on duży, a wszyscy cieszyli się darmowym Wi-Fi. Nie byliśmy tam sami, dlatego było jeszcze zabawniej!
      Po dotarciu powitano nas ciepłym posiłkiem. Zostaliśmy bardzo miło ugoszczeni. Po kolacji został rzucony pomysł, abyśmy wyszli na podwórko. Zabraliśmy wszystkie potrzebne sprzęty i pobiegliśmy na boisko. Było tam dużo atrakcji, każdy mógł wybrać, czym chce się zająć.
                Następnego dnia czekała nas długa wędrówka po ruchomych wydmach i spacer brzegiem morza.
      Początkowo musieliśmy przejść przez las, aby dotrzeć na miejsce. Po raz pierwszy większość z nas zobaczyło wydmy i Morze Bałtyckie. Wielką atrakcją było dla nas turlanie się z wielkiej piaskowej góry i moczenie nóg w bardzo zimnej, morskiej wodzie, niektórzy postanowili się wykąpać w całości!
     Wieczorem wypłynęliśmy statkiem, aby podziwiać piękny zachód słońca nad horyzontem. Bujanie statku przez fale spowodowało wybuch paniki wśród naszych uczestników wycieczki.
      Rejs skończył się pozytywnie i dosyć późno. Postanowiliśmy z powrotem zrobić sobie krótki spacer do ośrodka. Zmęczeni szybko zasnęliśmy.
     Ostatniego dnia wycieczki pojechaliśmy do miejscowości Serbsko do SEA PARKU.
      Na początku podzieliliśmy się na grupy i ruszyliśmy w oddzielne strony. Nasza grupa postanowiła najpierw zobaczyć foczki, które idealnie pozowały do zdjęć. Później kupiliśmy kilka pamiątek. Największą atrakcją było oceanarium i próba pożarcia nas przez rekina!
       Następnie wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Około pierwszej w nocy byliśmy w Hajnówce.
  Wycieczka nam się podobała, mamy ochotę ją powtórzyć!