ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W HAJNÓWCE

 

Nawigacja

Rada Rodziców w dniu 15.06.2015 r. pozytywnie zaopiniowała listę podręczników na rok szkolny 2015/2016. Na liscie poniżej nie ma podręczników do I i II klasy szkoły podstawowej oraz IV klasy SP i I gimnazjum (te podręczniki uczniowie otrzymają za darmo po przyjściu we wrześniu do szkoły). Zapraszamy do zapoznania się z naszą listą podręczników:

 

Wiadomości

 • Drodzy Rodzice naszych uczniów, na początku roku szkolnego pragniemy przypomnieć o możliwości przesyłania informacji, uwag czy opinii bezspośrednio do dyrekcji za pośrednictwem e-dziennika. Serdecznie zapraszamy.

  Uwaga nastąpiła zmiana dnia wolnego w roku szkolnym 2015/16:

  Zarządzenie nr 22/2015

  Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce z dnia 1 października 2015 roku w sprawie zmiany dnia wolnego od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/16.

 •  29 maja 2015 r. w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce odbył się uroczysty Panel Koleżeński,  na który przybyli: moderator CEO p. Hanna Mąka, goście z zaprzyjaźnionych szkół: Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku Podlaskim, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu, pani Jolanta Stefaniuk - Inspektor Oświaty Miasta Hajnówka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 pani Halina Pustelnik, rodzice, uczniowie i Dyrekcja wraz z Radą Pedagogiczną. Celem tego spotkania było pokazanie działań szkoły i uzyskanie honorowego tytułu Szkoły Uczącej Się (SUS), który jest uwieńczeniem wieloletniej pracy i wdrażania Oceniania Kształtującego(OK).
  Tego dnia goście obserwowali lekcje pokazowe z elementami OK prowadzone przez panie: Liję Grosz (matematyka), Małgorzatę Downarowicz (biologia), Annę Hempel -Łapińską (język rosyjski), Anettę Mackiewicz (język niemiecki), Jolantę Parfieniuk ( nauczanie zintegrowane), Małgorzatę Kozak ( język polski) oraz Joannę Kierdelewicz ( wychowanie fizyczne). Paneliści spotkali się na wywiadach z przedstawicielami rodziców, uczniów i nauczycieli. Uczestnikom przedstawiono prezentację o naszej szkole pod kierunkiem Krystyny Jakoniuk i Małgorzaty Kozak w wykonaniu uczniów klasy II a gimnazjum, a także część artystyczną przygotowaną przez dzieci z klasy VIa i  Ia gimnazjum pod kierunkiem pani Mirosławy Borowskiej. Na panelu liderki: Małgorzata Wiszniewska i Ilona Wasiluk omówiły kolejne etapy dążenia do realizacji przyjętych przez szkołę celów. Następnie po krótkiej naradzie panelistów nadszedł wyczekiwany moment, który zbiegł się z nadchodzącym Międzynarodowym Dniem Dziecka i stał się najpiękniejszym prezentem dla naszej szkoły, która otrzymała pierwszy w powiecie tytuł Szkoły Uczącej Się (a piąty w województwie podlaskim). 
  Nasza placówka przygodę z Ocenianiem Kształtującym rozpoczęła w roku 2010, przystępując do kolejnych szkoleń proponowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W roku 2012 podczas tzw. mapy szkoły wybrano dwa najważniejsze do realizacji cele: pierwszy bezpośrednio związany z SUS - OK  wspomaganie procesu uczenia się naszych uczniów poprzez podawanie kryteriów oceniania tzw. nacobezu ( skrót od: na co będę zwracać uwagę) do różnych form pracy. Drugi wynikający ze specyfiki naszej placówki, mający na celu zachęcenie absolwentów szkoły podstawowej do kontynuowania nauki w naszym gimnazjum. Aby osiągnąć zakładane kryteria sukcesu Rada Pedagogiczna została podzielona na Zespoły Zadaniowe, na czele których stanęły Liderki: Joanna Kierdelewicz, Małgorzata Wiszniewska, Ilona Wasiluk, Anetta Mackiewicz wraz z Rzecznikiem szkoły panią wicedyrektor Małgorzatą Szumarską. Podjęto cały szereg różnych działań, które były systematycznie monitorowane. Na sukces wpłynęła współpraca wszystkich grup uczestniczących w życiu szkoły: Dyrekcji, uczniów, rodziców i zaangażowanych nauczycieli. Za co serdecznie dziękujemy.

  Małgorzata Wiszniewska

 • Drodzy Rodzice, jeżeli wasze dzieci w roku 2016 kończą sześć lub siedem lat, a nie są uczniami szkoły, to zapraszamy Was na spotkanie informacyjne w dniu 15 lutego 2016 roku na stołówce Zespołu Szkół nr 2 o godzinie 16:30. Tematem spotkania jest : "Dzieco osiągnęło wiek szkolny i co dalej ?".

  Zapraszam serdecznie również na Dni Otwartej Szkoły:

  Zapraszamy serdecznie na 23 i 24 luty 2016 r.

 •  

  Jak co roku uczniowie naszej Szkoły brali udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Archimedes Plus Lingua Plus. Uczniowie w duchu zdrowej rywalizacji sprawdzali swoje zdolności z języka angielskiego  na różnych poziomach.

  W jesiennej edycji wzięło udział aż 46 uczniów. Można było uzyskać maksymalnie 100 punktów.

  Oto najlepsze wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych:

  W kategorii klas II gimnazjum:

  1. Dawid Kozar – klasa II A - 84 pkt – LAUREAT IV STOPNIA  - BRAWO!!!
  2. Natalia Dmitruk – klasa II B – 68 pkt
  3. Paweł Zabrocki – klasa IIA – 60 pkt

 • 21.01.2016

  Idą , idą kolędnicy, zaraz tutaj będą. Witajcie na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok. Przyszliśmy tu do Was z gwiazdą promienistą , zdrowia winszujemy, kłaniamy się nisko”.

  14.01.2016 r. i 18.01.2016 r. uczniowie z kl. III „ c ” wraz z paniami gościli w przedszkolach Nr 1 na Millenium i Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Rzecznej w Hajnówce. Przedszkolaki chętnie wysłuchały przygotowanej przez uczniów prezentacji świąteczno - noworocznej i sami ochoczo włączyli się do wspólnego śpiewania kolęd.