ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W HAJNÓWCE

 

Nawigacja

Rada Rodziców w dniu 16.06.2014 r. pozytywnie zaopiniowała listę podręczników na rok szkolny 2014/2015. Na liscie poniżej nie ma podręczników do klasy I szkoły podstawowej (te podręczniki uczniowie otrzymają za darmo po przyjściu we wrześniu do szkoły). Zapraszamy do zapoznania się z naszą listą podręczników:

https://dziennik.librus.pl/podreczniki_szkolne/ea6ea9b1b9f011e284e2782bcb30e1dc

Listy klas I-szych szkoły podstawowej:

Klasy I- r.szk.2014/2015

 

Ia-Helena Wasyluk

Ib-Urszula Skalska

Ic-Elżbieta Kułaj

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Mateusz Aleksiejuk

Fabian Bołtruczuk

Iga Czekańska  

Hubert Kozak

Konrad Lewczuk

Michał Mackiewicz

Piotr Nikiciuk

Krystian Nikołajuk

Agata Siegień

Julia Siemion

Oskar Szumowski

Piotr Świertoka

Anna Tarasiuk

Magdalena Tełuszecka 

Otylia Urynowicz

Kinga Weronika Wasilewska

Anna Zabrocka

 

Kacper Bedkowski

Jakub Chrabłowski

Amelia Czapska

Patryk Czarnocki

Hanna Czurak

Zofia Dudar

Anna Dziubonos

Jakub Goch

Wojciech Goławski

Dominika Gryciuk

Wiktoria Kuczko

Jakub Lewczuk

Maja Muszkatel

Magdalena Halina Muśko

Amelia  Pawluczuk

Sylwia Pietraszko

Iwo Rynkowski

Dawid Siegień

Martyna Maria Tyszko

Tomasz Wasiluk

Szymon Ważny

Gabriela Wróbel

Jakub Zdankiewicz

Mateusz Birycki

Marcin Broniewicz

Malwina Dąbrowska

Angelika Diemianiuk

Małgorzata Diemianiuk

Marcin Gałaszewicz

Wiktoria Garustowicz

Jan Kaczoch

Dawid Komarzewski

Barbara Kruk

Magdalena Łęczycka

Maria Olichwier

Aleksander Papis

Filip Parfieniuk

Karolina Rybaczuk

Karolina Stankowska

Klaudia Stawikowska

Oskar Tellos

Kinga Trusiewicz 

Kacper Tymosiak

 

 

 

Wiadomości

 • Zarządzenie nr  15/2014

  W sprawie dni wolnych w roku szkolnym 2014/2015

   

  Na podstawie: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 5 października 2010 r.

  zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

  W roku szkolnym 2014/2015 ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w typach szkół:

 • "Śpiewać Każdy może"

  W dniu 29.09.2014 r.  Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce świętował Europejski Dzień Języków. W tym roku zorganizowałyśmy Konkurs Piosenki Europejskiej pod hasłem: „Śpiewać Każdy może”. Uczniowie prezentowali piosenki w językach: angielskim, niemieckim, białoruskim, rosyjskim i hiszpańskim. Najbardziej porwały publiczność znane hity. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, które zostały ocenione osobno.

 • 29.09.2014

  Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu Gromady zuchowe.

  Parę słów o zuchach…

       Zuchy to najmłodsi członkowie Związku Harcerstwa Polskiego. Gromady zuchowe w ZHP są koedukacyjne, znajdują się w nich chłopcy i dziewczęta. Są to dzieci ciekawe świata, żądne wrażeń, chętnie chłoną wiedzę, potrzebują dużo ruchu, a także usamodzielniają się i zaczynają mieć obowiązki. Charakterystyczną formą aktywności zuchów jest więc zabawa .    Zuchy w gromadzie podzielone są na szóstki, na których czele stoi zuch szóstkowy. Współpracując w małych grupach wykonują różne zadanie. Animatorem zabawy jest wódz zuchowy – drużynowa/drużynowy. Gromada spotyka się na cotygodniowych zbiórkach, podczas których zuchy bawią się w kogoś lub w coś, zdobywając przy tym różne sprawności. Zuchowa zabawa w naturalny sposób kształtuje charakter dziecka i rozwija jego umiejętności. Każda sprawność  realizowana jest przez kilka zbiórek, tworząc tzw. cykl sprawnościowy.

 • WOLONTARIAT

  Koło wolontariatu przy Zespole  Szkół nr 2 zaczęła się toczyć ...
   Pomoc niosą  :
  Anna Romaniuk
  Klaudia Korolko
  Dominika Osipiuk
  Julia Gdowska
  Aleksandra Gdowska
  Katarzyna Górska
  Opiekunem jest Małgorzata Wiszniewska.
  Mamy nadzieję , że nasze działania przybiorą efekt śnieżnej kuli , a wolontariuszy z czasem będzie coraz więcej .Naszym pierwszym działaniem  była pomoc uczniom klasy 4b integracyjnej (której wychowawczynią jest pani Marta Łukaszuk ) przy redagowaniu pocztówek do chorych dzieci podopiecznych Marzycielskiej Poczty.
  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć .
  Wolontariuszki z opiekunką