Nawigacja

STATUT SZKOŁY

S T A T U  T

 Zespołu Szkół

z Oddziałami Integracyjnymi
w
Hajnówce

 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Jagiełły i Gimnazjum Nr 3

ROZDZIAŁ  1

Podstawowe informacje o Zespole Szkół

 

§ 1. 1. Placówka nosi nazwę: Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce.

2.W skład Zespołu Szkół, zwanego dalej "Zespołem" lub "Szkołą", wchodzi Szkoła Podstawowa nr 2  im. Władysława Jagiełły i Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Jagiełły.

3. Siedzibą Zespołu jest budynek przy ulicy Wróblewskiego 2 w Hajnówce.

4. Szkoły wchodzące w skład Zespołu działają w obwodach ustalonych przez organ prowadzący.

5. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka.

6. Nadzór pedagogiczny sprawuje Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.

 

§ 2. 1. Zespół jest placówką oświatowo - wychowawczą o charakterze publicznym, kształcącym w szkole podstawowej w cyklu sześcioletnim, w gimnazjum w cyklu trzyletnim oraz w oddziałach specjalnych na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum (klasy autystyczne).

2. Zespół zapewnia uczniom ze schorzeniami uniemożliwiającymi uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych w szkole, nauczanie indywidualne w domu.

3. Zespół prowadzi dodatkową naukę języka mniejszości narodowej.

4. Zespół prowadzi dla uczniów świetlicę, bibliotekę oraz stołówkę szkolną.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
    17-200 HAJNÓWKA
    ul. Wróblewskiego 2
  • tel. 85-682-28-66
    fax: 85-682-28-66 wew. 118

Galeria zdjęć