• Obiady - grudzień 2023 - styczeń 2024

   Dzień dobry Państwu, w imieniu Intendentki szkolnej przekazuję istotne informacje dotyczące obiadów:

   Obiady w miesiącu grudniu wynoszą: 16 dni x 5,00 zł razem 80 zł

   Opłaty prosimy wnosić do 22 listopada 2023r.

   O opóźnieniach prosimy informować Intendenta pod nr. Tel. 85 682 28 66

   W dniach 24,27 i 28 listopada 2023 będą wydawane kartki na obiady dla klas 4-8. Osoby, które nie zdążą odebrać w tych dniach,  będą miały opłacone obiady zgłoszą się po kartki do wychowawców.

   Klasy I-III – kartki otrzymują wychowawczynie.

   Osoby, które nie opłacą w terminie obiadów nie otrzymają kartek na grudzień.

   UWAGA! WAŻNE!

   Opłaty za miesiąc styczeń będą pobierane po 1 stycznia 2024  - prosimy nie dokonywać wpłat wcześniej za ten miesiąc. Szkoła zapisze na obiady styczniowe wszystkie osoby, które miały wykupione obiady w grudniu. W razie rezygnacji z obiadów w styczniu (tych osób, które miały wykupione w grudniu) prosimy o informację do intendenta do dnia 22 grudnia 2023 roku

    

    

    

   Hajnówka dnia, 27.09.2023 r.

   Zarządzenie nr  24/2023

   Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce z dnia 27 września 2023 roku w sprawie dni wolnych w roku szkolnym 2023/2024.

   Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (tj. Dz. U. z 2017 poz. 59 i 949 z późn. zm.), oraz  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z 2019 r. poz. 318 i 1093 oraz z 2022 r. poz. 1810) zarządza się co następuje:

   §1. Po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023:

   8.01 2024 r. (poniedziałek)
   29-30.04.24 r (poniedziałek – wtorek)
   2.05.24., (czwartek)
   6.05.24 r.  (poniedziałek)
   16 - 17. 05.24 r. (czwartek – piątek)
   31.05.24 r. (piątek)

   §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 roku.

   Adam Jerzy Chudek 

   Dyrektor Szkoły


   Obiady 2023/2024

   STOŁÓWKA SZKOLNA - OBIADY PAŹDZIERNIK 2023 

   Szanowni Państwo,
   Obiady w październiku 2023 to 22 dni x 5 złotych = 110 zł
   Prosimy o odliczanie przy wpłatach dni, w których dzieci były na wycieczkach szkolnych w razie niejasności prosimy o kontakt z Intendentką szkolną:
   85 682 28 66 w 106
   Z poważaniem
   Adam Jerzy Chudek

   Szanowni Rodzice opłaty za obiady od roku 2023 mogą być dokonywane przez konto szkoły. 

   Konto szkoły na które prosimy dokonywać wpłat to:.

   34 1020 1332 0000 1402 0706 1957

   Jako tytuł należy wpisać: opłata za obiady, miesiąc rok, imię nazwisko dziecka oraz klasa

   Przykładowo:

   opłata za obiady wrzesień 2021 Janusz Nowak klasa Ia

    


   Hajnówka dnia, 17.02.2023 r.

   Zarządzenie nr  3/2023

   Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce z dnia 17 lutego 2023 roku w sprawie zmiany czasu pracy świetlicy szkolnej.

    

   Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (tj. Dz. U. z 2017 poz. 59 i 949 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

    

   §1. Z dniem 20 lutego 2023 roku zmienia się czas pracy świetlicy:

   1. Grupa poranna 6:40 – 7:40
   2. Grupy popołudniowe 11:40 – 16:55 (piątek 11:40 – 16:40)

   §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2023 roku.

    

   Adam Jerzy Chudek

   Dyrektor Szkoły


   Rada Rodziców

   Szanowni Rodzice w związku z ograniczeniami dotyczącymi wchodzenia do budynku szkoły zachęcamy do dokonywania wpłat na Radę Rodziców przy pomocy konta:

   04 1020 1332 0000 1102 0027 0413

   Z dopiskiem np. Kowalscy. W tym roku tak jak w ubiegłym wpłata na Radę Rodziców to 80 zł na cały rok niezależnie od ilości dzieci w szkole (jedna rodzina – 80 zł).  

    


  • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
   • tel. 85-682-28-66
    fax: 85-682-28-66 wew. 118
   • 17-200 HAJNÓWKA
    ul. Wróblewskiego 2
    Poland
   • Nabywca:
    Gmina Miejska Hajnówka
    ul. Aleksego Zina 1
    17-200 Hajnówka
    NIP 603-00-06-341

    Odbiorca:
    Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły
    ul Wróblewskiego 2
    17-200 Hajnówka
  • Logowanie