Nawigacja

.

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej za osiągnięcia w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne

30 czerwca 2020 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej na rok szkolny 2020/2021.

 

            Stypendium może być przyznane uczniowi, który wywiązuje się z podstawowych obowiązków ucznia i przestrzega powszechnie obowiązujących norm społecznych oraz spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) za wyniki w nauce, gdy:

a) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał średnią ocen:

- w klasie IV-VI szkoły podstawowej - minimum 5,70

- w klasie VII-VIII szkoły podstawowej i w gimnazjum, do czasu likwidacji lub wygaszenia gimnazjum lub dotychczasowych klas gimnazjum - minimum 5,50

b) uzyskał tytuł laureata olimpiady lub konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej

wojewódzkim, który w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał średnią ocen minimum 5,20

2) za osiągnięcia sportowe, gdy zdobył medal w zawodach sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim

3) za osiągnięcia artystyczne, gdy:

- zajął I-III miejsce na festiwalu, konkursie, wystawie bądź przeglądzie o zasięgu co najmniej wojewódzkim

- posiada znaczny dorobek artystyczny potwierdzony na przykład publikacją.

 

            Wysokość stypendium wynosi 100 zł (netto) miesięcznie i wypłacane jest przez okres 10 miesięcy.

 

            Wnioski mogą składać dyrektorzy szkół oraz stowarzyszenia, kluby, instytucje, organizacje sportowe i kulturalne, itp.

           

            Do wniosku (wzór w załączeniu) należy dołączyć:

 1. kserokopię świadectwa ucznia za ostatni rok nauki,
 2. inne dokumenty potwierdzające spełnienie wyżej określonych kryteriów,
 3. klauzulę informacyjną podpisaną przez rodzica ucznia (w załączeniu).

 

            Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka.          

 

 

 

 

                                                                                               Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka

WNIOSEK_O_PRZYZNANIE_STYPENDIUM_BURMISTRZA_MIASTA_HAJNOWKA.doc

Klauzula.doc


Rozliczenie obiadów za miesiąc marzec 2020 r.
Drodzy Rodzice,
 wiemy już, że Dzieci nie wrócą w tym roku szkolnym do tradycyjnej szkoły - do końca roku będzie funkcjonowała nauka zdalna. Powoduje to, że nie możemy wydać dzieciom obiadów, które Państwo zakupili w naszej szkole. Proponujemy takie rozwiązanie: pieniądze wpłacone w marcu przejdą w całości na wrzesień 2020 r.- obiady będą tańsze o kwotę wpłaconą. 
Dla uczniów klas VIII zwrócimy całość kwoty, która pozostała za niewydane obiady - będzie je można pobrać w szkole u Pani Intendentki szkolnej przez dwa dni: 15 czerwca w godzinach 7:00 - 15:00 i 16 czerwca w godzinach 9:00 - 17:00. 
W tych samych dniach i godzinach Ci z Państwa, którzy wykupili obiady w marcu i nie godzą się na powyższe rozwiązanie (aby obniżyć o tę kwotę cenę obiadów wrześniowych),  a posiadają marcowy paragon z kasy fiskalnej mogą zadzwonić do szkoły i zostanie przygotowana gotówka za niewydane obiady do wypłaty.
Z poważaniem
Adam Chudek  
 


Konsultacje przedmiotowe  8.06.2020 – 19.06.2020

Uczniowie na konsultacje zapisują się co najmniej na dwa dni przed zaplanowanym terminem konsultacji bezpośrednio do nauczyciela z którym chcą mieć konsultacje. Na dzień przed terminem konsultacji nauczyciele przekazują uczniom informację o tym, kto będzie uczestniczył w danych konsultacjach (maksymalna liczba uczniów w jednej sali to 12).

Przydział sal i godzin:

Poniedziałek 8.06.2020 klasy 8

Godz. lek.

Sala

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

Przedmiot

Nauczyciel

1

18

Matematyka

Wasiluk I

 

 

 

2

22

Polski

Wiszniewska M.

40

Polski

Borowska M.

3

44

Wos

Szczuka N.

31

Biologia

Downarowicz M.

4

18

Angielski

Adamczyk K.

42 / 30

Angielski

Hempel A / Sadowska I.

5

22

Fizyka

Siegeń J.

42 / 3 / 40

Rosyjski/Niemiecki

Hempel/ Wasiluk / Mackiewicz

6

44

Geografia

Jakoniuk

22

Chemia

Siegień J.

7

18

EDB

Nowicki B.

43

Historia

Rusinowicz A.

8

29

Informatyka

Siegień M. / Wasiluk J.

s. gim d/m

Wych. fizyczne

Waszkiewicz /Downarowicz B

 

Poniedziałek 8.06.2020 klasy 6

Godz. lek.

Sala

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

Przedmiot

Nauczyciel

1

38 / 40

Polski

Kozak M. / Borowska M

33

Polski

Rybitwa M.

2

18

Matematyka

Siegień M

33

Matematyka

Grygoruk

3

30 / 18

Angielski

Sadowska / Kacprzak

33

Angielski

Hempel A.

4

44

Historia

Szczuka N.

33  

Białoruski

Jakimiuk  

5

31

Biologia

Downarowicz M.

s. gim d/m

Wych. fizyczne

Waszkiewicz / Lipczyński

6

29

Informatyka

Siegień M / Wasiluk J

42 / 3/ 40

Rosyjski/Niemiecki

Hempel/ Wasiluk / Mackiewicz

7

18

Technika

Wasiluk J

33 / 18

Geografia

Jakoniuk K. / Kordecka M.

8

2

Muzyka/Plastyka

Sajewicz A.

s. gim d/m

Wych. fizyczne

Sawczyński / Kierdelewicz

               

 

Wtorek 9.06.2020 klasy 7

Godz. lek.

Sala

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

Przedmiot

Nauczyciel

1

18 / 38

Polski

Rybitwa M. / Kozak M.

40

Polski

Borowska M.

2

40

Matematyka

Szumarska M

18

Matematyka

Wasiluk I

3

18 / 40

Angielski

Perdion / Adamczyk

38 / 30

Angielski

Bowtruczuk/  Sadowska

4

40 / 38

Historia

Rusinowicz / Szczuka

18/ 30

Rosyjski/Niemiecki

Wasiluk/ Mackiewicz

5

31

Biologia

Downarowicz M.

22 / 18

Chemia / Białoruski

Siegień J/ Jakimiuk A.

6

22

Fizyka

Siegień J.

s. gim d/m

Wych. fizyczne

Waszkiewicz / Lipczyński

7

29

Informatyka

Siegień M/ Wasiluk J

40 / 18

Geografia

Jakoniuk K. / Kordecka M.

8

2

Muzyka/Plastyka

Sajewicz A.

s. gim d/m

Wych. fizyczne

Sawczyński / Kierdelewicz

 

ŚRODA 10 CZERWCA ORAZ PIĄTEK 12 CZERWCA TO DNI WOLNE W SZKOLE ZGODNIE Z ZARZĄDZENEM DYREKTORA SZKOŁY.

W tygodniu 15-19.06.2020, gdy odbywają się egzaminy klas VIII, konsultacje zaplanowane są tylko z przedmiotów z których są wystawione prognozowane oceny niedostateczne.

Poniedziałek 15.06.2020 klasy 4

Godz. lek.

Sala

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

Przedmiot

Nauczyciel

1

22

Polski

Kozak M.

 

 

 

2

22

Matematyka

Grygoruk A.

 

 

 

3

31

Przyroda

Downarowicz M.

 

 

 

4

2

Plastyka

Sajewicz A.

 

 

 

 

Poniedziałek 15.06.202 klasy 8

Godz. lek.

Sala

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

Przedmiot

Nauczyciel

1

40

Polski

Borowska M.

 

 

 

2

40

Historia

Rusinowicz

 

 

 

3

22/40

Angielski

Hempel A / Sadowska I

s. gim m

Wych fiz

Lipczyński

4

22

Niemiecki

Mackiewicz

 

 

 

5

29

Informatyka

Siegień M. / Wasiluk J.

s. gim d/m

Wych. fizyczne

Waszkiewicz /Downarowicz B

 

Wtorek 16.06.2020 klasy 5

Godz. lek.

Sala

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

Przedmiot

Nauczyciel

5

33

Angielski

Kacprzak

 

 

 

6

31

Biologia

Downarowicz M.

 

 

 

7

2

Muzyka/Plastyka

Sajewicz A.

 

 

 

 

Środa 17.06.2020 klasy 6

Godz. lek.

Sala

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

Przedmiot

Nauczyciel

5

30

Angielski

Hempel

 

 

 

6

30

Matematyka

Grygoruk

 

 

 

7

31

Biologia

Downarowicz M.

 

 

 

8

30

Geografia

Jakoniuk K.

2

Muzyka/Plastyka

Sajewicz A.

 

Czwartek 18.06.2020 klasy 7

Godz. lek.

Sala

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

Przedmiot

Nauczyciel

4

22

Polski

Kozak M.

 

 

 

5

22

Matematyka

Szumarska M

 

 

 

6

22 / 30

Angielski

Perdion / Sadowska

 

 

 

7

31

Biologia

Downarowicz M.

 

 

 

8

2

Muzyka/Plastyka

Sajewicz A.

 

 

 

 

Piątek 19 czerwca 2020 jest dniem wystawiania ocen na II semestr i na koniec roku. Konsultacje w tym dniu tylko dla osób starających się o poprawę oceny z niedostatecznej na dopuszczającą, które nie zdołały tego uczynić we wcześniejszych terminach – umawianie się indywidualnie z nauczycielem od godziny 7:00 do godziny 15:00.


Dziś 25 maja 2020 wchodzą w życie procedury bezpieczeństwa w związku  zagrożeniem epidimiologicznym w SP2. Są one uzupełnieniem opracowanych już zasad i regulaminów. Zapraszamy do zapoznania się.

PROCEDURY_COVIT_SP2_HAJNOWKA.doc


Konsultacje przedmiotowe i do egzaminu 8 – klasy 1.06.2020 – 5.06.2020

Uczniowie na konsultacje zapisują się co najmniej na dwa dni przed zaplanowanym terminem konsultacji bezpośrednio do nauczyciela z którym chcą mieć konsultacje. Na dzień przed terminem konsultacji nauczyciele przekazują uczniom informację o tym, kto będzie uczestniczył w danych konsultacjach (maksymalna liczba uczniów w jednej sali to 12).

Konsultacje w kalasach I-III:

Konsultacje klas I-III SP odbywają się w salach w których dzieci mają zajęcia:
Wtorek 2 czerwca:
8:00 - 9:00 klasy I język angielski
Ia - Anna Hempel-Łapińska
Ib - Katarzyna Adamczyk
Ic - Magdalena Prokopiuk
9:00 - 11:00 klasy I nauczanie zintegrowane 
Ia - Jolanta Parfieniuk
Ib - Diana Nazaruk 
Ic - Magdalena Prokopiuk

Środa 3 czerwca:
8:00 - 9:00 klasy II język angielski
IIa - Anna Bowtruczuk, 
IIb - Katarzyna Adamczyk
IIc - Katarzyna Kacprzak
9:00 - 11:00 klasy II nauczanie zintegrowane 
IIa - Katarzyna Szymczuk
IIb - Joanna Rejent 
IIc - Aneta Korobkiewicz

Czwartek 4 czerwca:
8:00 - 9:00 klasy III język angielski
IIIa - Katarzyna Adamczyk
IIIb - Katarzyna Kacprzak
IIIc - Katarzyna Adamczyk (w sali klasy IIIa)
9:00 - 11:00 klasy I nauczanie zintegrowane 
IIIa - Elżbieta Kułaj
IIIb - Bożena Teresiak
IIIc - Paulina Czemerych

Przydział dni na poszczególne klasy:   Poniedziałek – klasy 4 + 8         Wtorek – klasy 5       Środa – klasy 6   Czwartek – konsultacje do egzaminu z przedmiotów egzaminacyjnych klasy 8             Piątek – klasy 7

Przydział sal i godzin:

Poniedziałek klasy 4

Godz. lek.

Sala

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

Przedmiot

Nauczyciel

1

38

Polski

Kozak M.

22

Polski

Rybitwa M.

2

30

Matematyka

Grygoruk A.

18

Matematyka

Szumarska M.

3

42

Angielski

Hempel A.

18

Angielski

Adamczyk K.

4

43

Historia

Rusinowicz A.

44

Historia

Szczuka N.

5

31

Przyroda

Downarowicz M.

29

Informatyka

Chudek A.

6

3

Technika

Wasiluk J.

s. gim d/m

Wych. fizyczne

Sawczyński / Kordecka

7

29

Informatyka

Siegień M.

31

Przyroda

Jakoniuk K.

8

2

Muzyka/Plastyka

Sajewicz A.

 

 

 

 

Poniedziałek klasy 8

Godz. lek.

Sala

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

Przedmiot

Nauczyciel

1

18

Matematyka

Wasiluk I

 

 

 

2

22

Polski

Wiszniewska M.

40

Polski

Borowska M.

3

44

Wos

Szczuka N.

31

Biologia

Downarowicz M.

4

18

Angielski

Adamczyk K.

42 / 30

Angielski

Hempel A / Sadowska I.

5

22

Fizyka

Siegeń J.

42 / 3 / 40

Rosyjski/Niemiecki

Hempel/ Wasiluk / Mackiewicz

6

44

Geografia

Jakoniuk

22

Chemia

Siegień J.

7

18

EDB

Nowicki B.

43

Historia

Rusinowicz A.

8

29

Informatyka

Siegień M. / Wasiluk J.

s. gim d/m

Wych. fizyczne

Waszkiewicz /Downarowicz B

 

Wtorek klasy 5

Godz. lek.

Sala

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

Przedmiot

Nauczyciel

1

33/ 18

Polski

Wiszniewska/ Jakimiuk

40

Polski

Borowska

2

30 / 18

Matematyka

Grygoruk/ Wasiluk I

40

Matematyka

Szumarska

3

33/18

Angielski

Kacprzak / Bowtruczuk

40

Angielski

Hempel

4

33

Historia

Rusinowicz A.

40

Historia

Szczuka E

5

31

Biologia

Downarowicz M.

29 / 18

Informatyka/ Białoruski

Łukaszewicz / Romańczuk

6

18

Technika

Wasiluk J

s. gim d/m

Wych. fizyczne

Sawczyński / Waszkiewicz

7

29

Informatyka

Siegień M. / Wasiluk J

40 / 18

Geografia

Jakoniuk K. / Kordecka

8

2

Muzyka/Plastyka

Sajewicz A.

s. gim d/m

Wych. fizyczne

Kierdelewicz / Downarowicz

 

Środa klasy 6

Godz. lek.

Sala

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

Przedmiot

Nauczyciel

1

38 / 40

Polski

Kozak M. / Borowska M

33

Polski

Rybitwa M.

2

18

Matematyka

Siegień M

33

Matematyka

Grygoruk

3

30 / 18

Angielski

Sadowska / Kacprzak

33

Angielski

Hempel A.

4

18

Historia

Szczuka N.

33 / 38 / 30

Rosyjski/Niemiecki

Hempel/Wasiluk / Mackiewicz

5

31

Biologia

Downarowicz M.

18

Białoruski

Jakimiuk

6

18

Technika

Wasiluk J.

s. gim d/m

Wych. fizyczne

Waszkiewicz / Lipczyński

7

29

Informatyka

Siegień M / Wasiluk J

33 / 18

Geografia

Jakoniuk K. / Kordecka M.

8

2

Muzyka/Plastyka

Sajewicz A.

s. gim d/m

Wych. fizyczne

Sawczyński / Kierdelewicz

 

Czwartek – konsultacje klasy 8 – przedmioty egzaminacyjne – do egzaminu

Godz. lek.

Sala

Przedmiot

Nauczyciel / klasa

Sala

Przedmiot

Nauczyciel / klasa

1 – 2

18

Polski

Wiszniewska M. 8a

22

Polski

Borowska M

3 – 4

18

Matematyka

Szumarska M 8a

22

Matematyka

Wasiluk I

5 – 6

18/

22

Język obcy

angielski

Kacprzak 8a / Bowtruczuk 8a

42 / 30

Język obcy angielski

Hempel 8b / Sadowska 8b

5 – 6  

33

Rosyjski

Wasiluk J.

43

Niemiecki

Mackiewicz

 

 

Piątek klasy 7

Godz. lek.

Sala

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

Przedmiot

Nauczyciel

1

18 / 38

Polski

Rybitwa M. / Kozak M.

40

Polski

Borowska M.

2

40

Matematyka

Szumarska M

18

Matematyka

Wasiluk I

3

18 / 40

Angielski

Perdion / Adamczyk

38 / 30

Angielski

Bowtruczuk/  Sadowska

4

40 / 38

Historia

Rusinowicz / Szczuka

18/ 30

Rosyjski/Niemiecki

Wasiluk/ Mackiewicz

5

31

Biologia

Downarowicz M.

22 / 18

Chemia / Białoruski

Siegień J/ Jakimiuk A.

6

22

Fizyka

Siegień J.

s. gim d/m

Wych. fizyczne

Waszkiewicz / Lipczyński

7

29

Informatyka

Siegień M/ Wasiluk J

40 / 18

Geografia

Jakoniuk K. / Kordecka M.

8

2

Muzyka/Plastyka

Sajewicz A.

s. gim d/m

Wych. fizyczne

Sawczyński / Kierdelewicz

 

Adam Chudek


Regulamin funkcjonowania świetlicy szkolnej od 25 maja 2020 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce podczas trwania pandemii COVID - 19
Regulamin opracowany na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN z dnia 15.05.2020r. (Wybrane najważniejsze informacje dla rodziców uczniów)


1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
2. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej stałej sali - świetlica nr 2 - sala 17.
3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce - jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. (jedynie jedzenie, picie i przybory szkolne).
5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
6. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie na teren szkoły, ale nie do budynku (nie dotyczy dzieci, które wymagają pomocy przy poruszaniu się). Rodzice odprowadzają dziecko do wejścia bocznego szkoły i przekazują nauczycielowi.
7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą - w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sali.
8. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
9. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
10. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
11. Uczestnictwo ucznia w świetlicy jest równoznaczne ze zgodą rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
12. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.


Wytyczne istotne dla osób, które będą korzystały z konsultacji na terenie szkoły od dnia 25 maja 2020 r.:

 

Uczniowie na konsultacje zapisują się co najmniej na dwa dni przed zaplanowanym terminem konsultacji. Na dzień przed terminem konsultacji wychowawca przekazuje uczniom oraz nauczycielom prowadzącym informację o tym, kto będzie uczestniczył w danych konsultacjach (maksymalna liczba uczniów w jednej sali to 12). Zalecane jest zapisywanie się na cały dzień konsultacji.

 

 1. Na konsultacje może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Każda osoba nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy dziecko wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Uczniowie  nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym telefonów komórkowych itp.
 5. Na zajęciach każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych osób.
 6. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków ani wody pitnej (uczniowie mogą przynieść własną).
 7. Czekając na wejście do szkoły uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 8.  Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
  z wyjątkiem sali - po zajęciu miejsc przez uczniów.
 9.  Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali lekcyjnej. Po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 2. wychodzi do toalety
 3. wychodzi z sali lekcyjnej.
 1.  Uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę – jeżeli nie mogą nosić również przyłbicy zalecana odległość społeczna to 2m.
 2.  Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą lekcyjną przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu.
   

Wytyczne istotne dla zdających (osób, które będą przystępowały do egzaminu w 2020 r.):

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 10.  Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub
  po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 11.  Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 2. wychodzi do toalety
 3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
  po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
  (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 2. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
  z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. Należy ten fakt zgłosić dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.
 3. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
  W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:
 1. przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację
  o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – mogą to być np. różne godziny dla zdających z różnych
  sal egzaminacyjnych (czas wejścia na teren szkoły / do sali egzaminacyjnej
  w np. 15-, 20-minutowych odstępach)
 2. wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale egzaminacyjne lub oddziały
 3. wpuszczać zdających na teren szkoły o różnych godzinach, np. 8:00, 8:20, 8:40, zgodnie z np. podziałem zdających na sale lub przedmioty
  (w przypadku języków obcych)
 4. zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających
  w np. 15-, 20-minutowych odstępach czasowych (np. 1. grupa o godz. 9:00, 2. grupa – o 9:20, 3. grupa – o 9:40), z zastrzeżeniem że egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie rozpoczęcia podanej w harmonogramie, wszyscy zdający z danej grupy piszą egzamin w odrębnych salach, a żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi)
 5. wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin
 6. jeżeli w szkole przeprowadzanych jest kilka sesji/zmian egzaminu jednego dnia – zapewnić rozdzielenie osób wychodzących z egzaminu od osób wchodzących do szkoły
 1. Zdający powinni dzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 2. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Szanowni Rodzice!

Postępowanie rekrutacyjne zakończyło się przyjęciem do naszej szkoły 60-ciu uczniów. Rekrutacja była prowadzona na trzy klasy pierwsze - więc szkoła posiada jeszcze wolne miejsca w klasach (10-15 miejsc). Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Hajnówka trwa obecnie postepownie uzupełniające. Do 29 maja 2020 roku można jeszcze składać wnioski - zgłoszenia o przyjęcie dziecka do naszej szkoły do klasy pierwszej. Dokumenty można odebrać osobiście w szkole, można również zgłosić dziecko telefonicznie  85-682-28-66 lub poprzez e-mail: sph_nr2@poczta.onet.pl (dokumenty do pobrania w zakładce REKRUTACJA)
Przy zgłoszeniu e-mail prosimy o podanie numeru telofonu, abyśmy mogli uzyskać niezbędne dane o ile nie zostaną podane w wiadomości.
Z poważaniem
Adam Jerzy Chudek


Szanowni Rodzice!

            Informujemy, że obecnie analizujemy możliwość ewentualnego otwarcia żłobka i przedszkoli samorządowych. Podstawą podjęcia decyzji o otwarciu tych placówek jest pewność, że będziemy w stanie zagwarantować bezpieczeństwo Państwa dzieciom oraz pracownikom zatrudnionym w żłobku i przedszkolach. W chwili obecnej czekamy na szczegółowe wytyczne w tym zakresie (wytyczne zamieszczone na stronie www.gov.pl są bardzo ogólne). W tej sprawie wystosowaliśmy pismo do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Hajnówce. Ponadto, dyrektorzy żłobka i przedszkoli są w trakcie ustalania liczby dzieci, które mają zostać objęte opieką w placówkach (dane zbierane są telefonicznie).

Dopiero po analizie wszystkich zebranych informacji możliwa będzie ocena, które placówki i w jakim zakresie będą mogły zostać otwarte. Taka analiza zostanie przeprowadzona w dniu 4 maja 2020 r. na spotkaniu konsultacyjnym, zorganizowanym przez Burmistrza Miasta Hajnówka, z dyrektorami przedszkoli i żłobka oraz przedstawicielami Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Hajnówce.

            O ustaleniach ze spotkania zostaną Państwo poinformowani między innymi za pośrednictwem witryny urzędu (www.hajnowka.pl).

 

            Nadmieniam, że decyzję w sprawie uruchomienia placówek niepublicznych podejmują ich organy założycielskie.

 

 

Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka


Koronawirus - zamkniecie szkoły do 24 maja - godziny otwarcia załatwianie spraw on-line 

 


Lista przyjętych kandydatów z podziałem na klasy


Komunikat - rozpoczęcie pracy na platformie "Epodręczniki"


Szanowni Rodzice w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół tj. od 25 marca 2020 nasza szkoła będzie otwarta w godzinach 7:00 - 15:00. Istenieje możliwość otrzymania loginu i hasła do e-dziennika Librus przez kontakt e-mail (szkolny e-mail: sph_nr2@poczta.onet.pl) . W wiadmości prosze podac Imię i Nazwisko dziecka, klasę i pesel.

Sposób i tryb realizacji zadań  jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania od 25.03.2020 r. do odwołania.:

- w okresie ograniczenia czasowego funkcjonowania jednostki zadania realizowane są w trybie zdalnym; wszelkie sprawy prosimy kierować drogą e-mailową na adres: sph_nr2@poczta.onet.pl  lub telefonicznie pod numer: 85 682 28 66;

- uczeń zobowiązany jest podejmować aktywności określone przez nauczyciela,

- w zakresie konsultacji uczniów i rodziców z nauczycielem prowadzącym zajęcia klasy istnieje możliwość kontaktu poprzez dziennik elektroniczny Librus, platformy edukacyjne, grupy internetowe (np.: Messenger), w godzinach 8:00 -12:00 lub innych określonych przez nauczyciela i podanych do wiadomości Rodziców, Uczniów i Dyrekcji.

- w zakresie konsultacji uczniów z wychowawcami klas pozostaje bez zmian ustalona wcześniej forma kontaktu np.: telefoniczna, e-mailowa (poza kontaktem osobistym);

- materiały dydaktyczne, formy i terminy ich realizacji nauczyciel wskazuje i udostępnia uczniom w zakładce: ZADANIA DOMOWE (ikonka „Zadania domowe”, prawy góry róg strony) oraz przesyła w postaci wiadomości do uczniów jak i również do rodziców;

- ustala się zasady realizacji zadań – treści z podstawy programowej w następujący sposób:

- nauczyciel przedmiotu opracowuje na ten okres zakres treści do zrealizowania w poszczególnych oddziałach;

- nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę dla uczniów posiadających opinię PPP lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

- zajęcia z przedmiotu: wychowanie fizyczne będą odbywać się w formie filmów instruktażowych lub innych form proponowanych przez nauczycieli;

- w celu sprawdzenia postępów edukacyjnych ucznia uwzględnia się różne formy zdalnej aktywności ucznia i stosuje różne zdalne formy oceniania, właściwe dla metodyki nauczania danych zajęć edukacyjnych; w szczególności przewiduje się następujące formy:

1) prace pisemne sprawdzające zrealizowany materiał przewidziane w planie realizacji programu nauczania;

2) odpowiedzi ustne;

4) prace domowe, notatki;

5) prace właściwe danemu przedmiotowi, np. ćwiczenia praktyczne, recytacje;

6) referaty, prezentacje, projekty;

7) aktywność na lekcji online;

 

- informacja o uzyskanych ocenach i postępach ucznia w nauce musi się znajdować w dzienniku elektronicznym Librus (właściwy komentarz do oceny);

- uczeń ma prawo do poprawienia oceny na zasadach określonych w przedmiotowych zasadach oceniania i statutach wyłączając takie formy jak: sprawdziany i kartkówki;

 - ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinno być dostosowane do zaleceń zawartych we właściwej opinii lub orzeczeniu poradni;

- sposób monitorowania postępów ucznia w nauce polega na współpracy nauczycieli danego oddziału z wychowawcą, poprzez informowanie o braku aktywności ucznia, co może stanowić podstawę do np. nieklasyfikowania ucznia; wychowawca w sytuacji wykorzystania możliwych narzędzi do kontaktu, potwierdzonych wpisami w dzienniku elektronicznym Librus, informuje o tym fakcie Dyrektora szkoły;

 

Szanowni Rodzice, 


W okresie wzmożonych przypadków zachorowań na koronawirusa, od poniedziałku 16 marca br., zajęcia w szkołach i przedszkolach zostają całkowicie zawieszone.  Mamy do czynienia z ważnym czasem, gdzie trzeba mieć na uwadze działania profilaktyczne. Proszę o wyjaśnienie dzieciom obecnej sytuacji. Zamknięcie szkół nie jest formą dodatkowych ferii, więc może stanowić dla dzieci czas nauki  w warunkach domowych. Kontakt ze szkołą (nauczycielami) powinien być utrzymywany na bieżąco przez e-dziennik. Ponadto, na platformie epodreczniki.pl są także dostępne materiały edukacyjne.
Proszę o dopilnowanie, żeby dzieci pozostały w domu, nie uczestniczyły w żadnych spokaniach towarzyskich oraz nie przebywały w miejscach publicznych.
Jednocześnie informuję, że rodzicom dzieci do lat 8, w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, przysługuje zasiłek opiekuńczy na okres nie dłuższy niż 14 dni w wysokości 80% wartości wynagrodzenia. Rodzic może również skorzystać z innych form umożliwiających opiekę nad dziećmi, w tym urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie albo form pracy zdalnej w warunkach domowych, po uzgodnieniu z pracodawcą.
Proszę, aby dzieci nie miały również bliskich kontaktów z osobami starszymi, których musimy szczególnie chronić przez zarażeniem koronawirusem. 


Burmistrz 
Jerzy Sirak
 

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie w związku z profilaktyką Koronowirusa i wytycznymi MEN Szkoła Podstaowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce informuje, że w ten czwartek i piątek tj. 12 i 13 marca 2020r. szkoła prowadzi tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (dla uczniów których rodzcie nie mogą zapewnić opieki) od poniedziałku 16 marca do 25 marca szkoła jest zamknięta. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

Zawieszone zajęcia w szkołach, przedszkolach i żłobkach

            Od dnia 12 marca do 25 marca 2020 r. zawieszone zostają zajęcia w szkołach, przedszkolach i żłobkach, z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12 - 13 marca) to okres przejściowy,                  w którym nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Od poniedziałku 16 marca br. zajęcia zostają całkowicie zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do żłobka, przedszkola i szkoły. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jednocześnie Minister Zdrowia apeluje do dzieci i młodzieży oraz rodziców, by w czasie zamknięcia placówek starać się pozostawać w domu i unikać zagrożenia. “To nie jest czas ferii, to jest właściwie czas kwarantanny”. Więcej informacji na stronach: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach oraz https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec-w-szkolach-przedszkolach-zlobkach

            Rodzic/opiekun prawny, opiekujący się dzieckiem poniżej 8 roku życia i objęty  ubezpieczeniem chorobowym, może skorzystać z dodatkowych 14 dni na opiekę nad takim dzieckiem. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Co zrobić, aby otrzymać zasiłek?

Oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkoła, szkoły, do której uczeszcza dziecko (druku ZUS Z-15 A) należy złożyć do swojego pracodawcy. Formularz obowiązuje zarówno gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca płatnik, jak i gdy wypłaca go ZUS – dostępne są do pobrania na stronie ZUS-u. www.zus.pl. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

Co ważne, nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza.

            Dodatkowe pytania można zadawać na specjalnej infolinii ZUS, gdzie pod numerem: 22 560 16 00 wydzielione zostały dwie dedykowane linie:

 • „ulgi i umorzenia dla płatników składek: gdzie będą mogli uzyskać informacje m.in. dotyczące ulg w spłacie należności, umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek na raty, zawieszenia działalności gospodarczej,
 • „koronawirus – zasiłki” dotycząca zasiłku opiekuńczego dla opiekunów  oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19, w tym z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

            Czynna jest też infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie można uzyskać informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 190 590.

            Telefony kontaktowe do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce: 604 441 454, 698 068 518, 604 279 575.

 

            W trosce o zdrowie oraz bezpieczeństwo mieszkańców miasta Hajnówka proszę o bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny oraz wytycznych na  temat podstawowych środków ochronnych przeciwko koronawirusowi ph. "Co musisz wiedzieć o koronawirusie", które są dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie) oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Hajnówce (https://psse-hajnowka.pl/).

           

 

Burmistrz

 

Jerzy Sirak

Kampanii edukacyjna - koronawirus

Link do kampnii

 

Rusza Rekrutacja do Szkół 2020-2021 - spotkanie z dyrektorem

 

DYREKCJA I GRONO PEDAGOGICZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY ZAPRASZA RODZICÓW I DZIECI  

NA DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

TERMIN: 24 LUTEGO 2020

MIEJSCE: UL. WRÓBLEWSKIEGO 2

PROGRAM:

15:30-16:30 POWITANIE GOŚCI I ZAPOZNANIE Z OFERTĄ EDUKACYJNĄ SZKOŁY:

- POKAZ ZUCHÓW (KLASY I i III)

- POKAZ ZAJĘĆ Z PROGRAMOWANIA – OZOBOTY i FOTONY

- POKAZ REALIZACJI PROGRAMU „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ” – W WYKONANIU UCZNIÓW  

- POKAZ AEROBIKU SPORTOWEGO – UCZNIOWIE SZKOŁY

W TRAKCIE ZAPOZNANIE SIĘ Z BAZĄ SPORTOWO-EDUKACYJNĄ SZKOŁY

16:30 SPOTKANIE Z DYREKTOREM SZKOŁYORGANIZACJA KLAS I SP W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

Zapewniamy opiekę nad dziećmi w trakcie dnia otwartego.

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

 1. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Hajnówka na rok szkolny 2020/2021 będzie trwała od 1 marca do 20 marca 2020 r., na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.), Zarządzeniu Nr 13/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka oraz Uchwale Nr XXXVI/247/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
 2. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci                i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

 

 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się wyłącznie na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
 4. Druki zgłoszeń oraz wnioski do przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkół podstawowych  będą dostępne na stronach internetowych szkół lub bezpośrednio w danej  placówce.

 

Kryteria przyjęć do klasy pierwszej szkół podstawowych

Kryteria zostały określone uchwałą Rady Miasta Hajnówka i mają przypisaną określoną liczbę punktów, jak niżej:

 • realizowanie obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w danej szkole – 15 punktów,
 • kandydat z rodziny zarejestrowanej w Programie Karty Dużej Rodziny Hajnowskiej – 4 punkty,
 • kandydat zamieszkuje na terenie miasta Hajnówka – 4 punkty,
 • niepełnosprawność kandydata, rodzica lub rodzeństwa kandydata – 4 punkty,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 2 punkty,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą – 2 punkty.

Pełna informacja w pliku: Rekrutacja_do_klas_pierszych_szkol_podstawowych_20202021.odt

 

Uprzejmie informuję, że dziś została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 

800 080 222 

i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

 Infolinię prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja ta została wybrana w konkursie MEN, realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia.


 

Rekrutacja do projektu "Politechnika Białostocka - Hajnowski Uniwersytet Dziecięcy" w roku akademickim 2019/2020

 

Formularz__PB_HUD_2019

Regulamin_PB_HUD_2019

 

 

 


Hajnówka dnia, 30.09.2019 r.

 

 

 

Zarządzenie nr  19/2019

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce z dnia 30 września 2019 roku w sprawie dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020.

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (tj. Dz. U. z 2017 poz. 59 i 949 z późn. zm.) oraz  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego zarządza się co następuje:

 

§1. W roku szkolnym 2019/2020 ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

02.01.2020 i 03.01.2020 (czwartek i piątek)

07.01.2020 i 08.01.2020 (wtorek i środa)

20.04.2020 (poniedziałek)

23.04.2020 (czwartek) egzamin ósmoklasisty język obcy

10.06.2020 i 12.06.2020 (środa i piątek)

 

 

 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2019 roku.

Rekrutacja uzupełniająca do projektu pt. „Moja szkoła"

 

Serdecznie zapraszamy uczniów uczęszczających do trzech hajnowskich szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka: Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce ul. 3 Maja 54 (SP1), Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce, ul. Wróblewskiego 2 (SP2) i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce ul. Działowa 1 (SP3) oraz nauczycieli w/w szkół do udziału w projekcie „Moja szkoła". Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Regionalnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.    

 

Projekt obejmuje realizację niżej wymienionych działań dla uczniów:

 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i dydaktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego.
 2. Zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, wyposażenie pracowni.
 3. Zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe oraz zajęcia z programowania, zakup sprzętu TIK.
 4. Z zakresu terapii Integracji Sensorycznej (IS) dla 7 uczniów niepełnosprawnych ze SP2, wyposażenie gabinetu IS, zatrudnienie asystenta.
 5. Indywidualnych zajęć logopedycznych, doposażenie 3 gabinetów logopedycznych.
 6. Doradztwo edukacyjno – zawodowe (zajęcia grupowe i indywidualne) – dla 60 uczniów biorących udział w projekcie.
 7. Nauka gry w szachy – wsparcie uczniów w rozwoju m.in. kreatywności, innowacyjności – dla wszystkich uczniów objętych projektem.

 

Projekt zakłada następujące formy podniesienia kompetencji nauczycieli:

 1. Szkolenie z zakresu TIK (kompetencje cyfrowe).
 2. Szkolenie nt programowania z elementami mechatroniki.
 3. Kurs II stopnia z Integracji Sensorycznej.
 4. Studia podyplomowa z pedagogiki specjalnej: oligofrenopedagogika.

 

Dokumenty, które należy złożyć na etapie rekrutacji uzupełniającej:

 1. Uczniowie: Formularz zgłoszeniowy ucznia (Załącznik Nr 1 do Regulaminu projektu) wraz z załącznikami, odpowiednio: kopia orzeczenia o niepełnosprawności i/lub kopia opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i/lub opinia dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy, do której uczęszcza uczeń o  trudnej sytuacji społeczno – rodzinnej oraz kopia świadectwa za rok szkolny 2018/2019 oraz Oświadczenie uczestnika projektu (Załącznik Nr 2 do Regulaminu projektu).
 2. Nauczyciele: Formularz zgłoszeniowy nauczyciela (Załącznik Nr 1a do Regulaminu projektu) wraz z załącznikami, odpowiednio: kopia orzeczenia o niepełnosprawności i/lub opinia dyrektora szkoły o potrzebie uzupełnienia kompetencji oraz Oświadczenie uczestnika projektu (Załącznik Nr 2 do Regulaminu projektu).

 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (dostępne są w szkołach oraz w biurze projektu: Urząd Miasta Hajnówka, ul. A.Zina 1, pokój 206, a także w wersji elektronicznej na witrynach internetowych urzędu i szkół), należy złożyć w terminie od 11 do 20 września 2019r., za pośrednictwem poczty lub osobiście w szkołach lub w biurze projektu.    

 

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny (85) 682-24-88 lub osobisty w biurze projektu (Urząd Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1 – pokój 206).

Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka

 

Dodatkowe informacje - dokumenty znajdują się w zakładce: Dokumenty Szkoły - zakładka - PROJEKT MOJA SZKOŁA - zapraszamy (między innymi regulamin projektu)

 

Dyrekcja

Drodzy Rodzice i Uczniowie!!!

W dniu 27 maja 2019 roku Rada Pedagogiczna naszej Szkoły przyjęła do stosowania Procedury Postępowania w sytuacjach zagrożenia:

Procedury-postepowania-w-sytuacjach-zagrozenia(1).docx

zachęcamy do lektury.

W naszej szkole w sytauacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub wychowawczej można zgłaszać się do wychowawców klas oraz do Pani psycholog Katarzyny Zajkowskiej wew. 108 lub Pani pedagog Marty Oniszczuk wew. 107 lub do Pani psycholog Katarzyny Sirockiej

Wykaz instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej:

1.Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Piłsudskiego  10a, 17-200 Hajnówka

Telefon: 85 682 23 05

2. Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Adam Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka

Telefon: 85 682 92 02

 

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. 11 listopada 24,  17-200 Hajnówka

Telefon: 85 682 20 11

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Piłsudskiego 10a, 17-200 Hajnówka

Telefon: 85 682 59 83

 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. A. Zina 1, 17-200 Hjanówka

Telefon: 85 682 31 95

6. Niebieska Linia: 800 – 1200 – 02.

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY

ZAPRASZA

DZIECI DO KLASY I

 

Oferujemy Państwu i waszym Dzieciom:

 - NOWOCZESNĄ BAZĘ DYDAKTYCZNĄ (W KAŻDEJ SALI INTERNET I SPRZĘT MULTIMEDIALNY)

- BEZPIECZEŃSTWO DZIECI (ZAJĘCIA KLAS I-III SĄ W ODRĘBNYM BUDYNKU)

- ŚWIETLICE SZKOLNE OTWARTE W GODZINACH 6:45-7:45 i 11:30 - 16:45

- OBIADY PRZYGOTOWYWANE NA MIEJSCU - PRZEZ KUCHNIĘ SZKOLNĄ

- DOŚWIADCZONĄ I PROFESJONALNĄ KADRĘ NAUCZYCIELI (W TYM PEDAGOG, PSYCHOLOG, LOGOPEDA)

- NAUKĘ PŁYWANIA NA BASENIE (ZAJĘCIA CO 2 TYGODNIE NA BASENIE, REALIZOWANE PROGRAMY NAUKI PŁYWANIA)

DODATKOWO JEST MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA:

- ZUCHY

 -  ZAJĘCIA Z PROGRAMOWANIA – OZOBOTY i PHOTONY

 - UCZESTNICTWO W PROGRAMIE „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ” (SZKOŁA MA SUKCESY NA SKALĘ KRAJU)

 - AEROBIK SPORTOWY (SUKCESY NA SKLALĘ WOJEWÓDZTWA)

- PIŁKA NOŻNA

- PIŁKA SIATKOWA

- KOŁO MŁODEGO EUROPEJCZYKA

- INNE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA

 

 

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
  17-200 HAJNÓWKA
  ul. Wróblewskiego 2
 • tel. 85-682-28-66
  fax: 85-682-28-66 wew. 118

Galeria zdjęć