Nawigacja

Szkolny Wolontariat Dwójki

Szkolne Koło Wolontariatu powstało z inicjatywy uczniów i jest formą pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.
Szkolne Koło Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby wyrażające chęć pomocy innym.
 Koło działa na terenie Szkoły ze wsparciem i pod nadzorem Dyrekcji.
Opiekę nad Kołem sprawują koordynatorzy, którzy nadzorują ich pracę.


1. Wolontariuszem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każda osoba wyrażająca chęć wolontaryjnej pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.

2. Uczeń niepełnoletni przed przystąpieniem do Koła powinien okazać pozwolenie od rodzica/opiekuna prawnego.
Wolontariusz ma prawo do:

a)wpływania na działania Koła poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów,

b) wypowiedzenia członkostwa w Kole w dowolnym czasie,

c) promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu.

3. Wolontariusz ma obowiązek:

a) uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez koordynatorów,

b) aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem,

c)wywiązywania się z podjętych obowiązków.
 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
    17-200 HAJNÓWKA
    ul. Wróblewskiego 2
  • tel. 85-682-28-66
    fax: 85-682-28-66 wew. 118

Galeria zdjęć