Nawigacja

Autyzm

Oddział Specjalny dla uczniów z autyzamem i niepełnosprawnościami sprzężonymi

ODDZIAŁ SPECJALNY DLA DZIECI Z AUTYZMEM I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI.

„ Kochany Aniele Stróżu !

Bardzo Cię proszę , pomóż mojej mamie , bo ona jest bardzo zmęczona. Ja wiem, że to przeze mnie, bo ja jestem niedobry. Nie wiem czemu taki jestem. To musi być okropne dla mamy i taty. Bez mamy nic nie potrafię zrobić. Bez przerwy musi mi pomagać. Biedna mama. I biedny tata. Dlaczego musiał im się trafić taki syn? Może to Ty wiesz Aniele Stróżu? I Ola też jest biedna. Wiem, że jest na mnie zła, za to, że jestem taki. I bez przerwy wyję. Ale wyję, bo jestem bardzo zły, kiedy ktoś myśli, że nie wiem , czego chcę. Bo ja wiem. Tylko nie umiem powiedzieć. I dlatego nikt nie wie, czemu wszędzie chodzę z moją łyżką. Lubię sobie nią stukać i przytulać ją do policzka. Jest taka zimna i gładka. To mnie pociesza…

Aniele Stróżu, poproś rodziców, żeby mi więcej nie zabierali mojej łyżki. I żeby mi więcej nie myli włosów. Bo mnie od tego okropnie boli skóra na głowie. I do tego bardzo się boję prysznica, on tak strasznie hałasuje. I ręcznika się boję, bo bardzo trze jak tarka…..”

 

   Od kilku lat w naszej szkole funkcjonuje Oddział Specjalny Dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi do którego przychodzą dzieci z orzeczeniem kształcenia specjalnego.  Uczęszcza do nas czterech uczniów : trzech chłopców z autyzmem i jeden z Zespołem Aspergera.

  Autyzm charakteryzuje się obecnością zaburzeń w interakcjach społecznych i komunikacji oraz występowaniem powtarzających się i stereotypowych wzorców zachowań, aktywności i zainteresowań.

Loe Kanner dokonując pierwszego opisu autyzmu wyróżnił szereg cech dla tego syndromu. Dwiema podstawowymi były:

 -autystyczna samotność- cecha przejawiająca się niemożnością nawiązania kontaktu z innymi ludźmi, preferowanie kontaktu z przedmiotami niż ludźmi, -pragnienie niezmienności

-przejawiające się stereotypiami wokalnymi i ruchowymi, spowodowanych obsesyjnym lękiem

  Zespół Aspergera obejmuje osoby, u których nie stwierdzono istotnego opóźnienia w mowie i rozwoju czynności poznawczych, a które spełniają pozostałe kryteria autyzmu (dotyczące relacji społecznych i stereotypowych wzorców zachowań i zainteresowań).

     Dzieci autystyczne wymagają szczególnej opieki i troski. Podstawowym celem jest nawiązanie kontaktu z dzieckiem, poznanie jego możliwości, zainteresowań i zaakceptowanie niepożądanych zachowań. Nauczyciel musi umiejętnie motywować dziecko do kontroli własnego zachowania i nauki. Staramy się pomóc w przezwyciężaniu niepożądanych reakcji i napadów złości, wpłynąć na rozwój języka, nauczyć kontaktowania się z innymi, a także rozwinąć inne umiejętności niezbędne do lepszego funkcjonowania w środowisku.

    Dla każdego z uczniów tworzymy indywidualne programy nauczania dostosowane do ich poziomu na jakim funkcjonują. Chłopiec z Zespołem Aspergera odbywa część zajęć z rówieśnikami o nie zaburzonym rozwoju. Obok  typowych metod nauczania stosujemy wybrane elementy metod terapeutycznych: ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, ruchowej ekspresji twórczej R. Labana, Metody dobrego startu oraz muzykę relaksacyjną. Uczniowie są też objęci opieką logopedy.

    Dla dobrego funkcjonowania podopiecznych naszego oddziału niezbędne jest współdziałanie i współpraca z rodzicami. Dzięki codziennym spotkaniom mamy możliwość uzyskania informacji na temat aktualnego samopoczucia dziecka, czy osiągniętych efektów podczas pracy z uczniem.

 

 

Galeria zdjęć.

Wycieczka do Białowieży 21 03 2011.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
    17-200 HAJNÓWKA
    ul. Wróblewskiego 2
  • tel. 85-682-28-66
    fax: 85-682-28-66 wew. 118

Galeria zdjęć