Nawigacja

Dostawa żywności do stołówi szkolnej w 2020 roku Zapytanie ofertowe na dostawe pelletu 2019/2020 Dostawa żywności do stołówki szkolnej w roku 2019 Przetarg na dostawę pelletu w sezonie grzewczym 2018/2019 Konkurs na Głównego Księgowego Szkoły Dostawa żywności do stołówki szkolnej w roku 2017 Radosna szkoła Dostawa węgla w roku szkolnym 2016/2017 Dostawa do stołówki szkolnej w 2018 roku. Powtórzony przetarg w 2018 na częsci nie rozstrzygnięte

Przetargi, ogłoszenia

Radosna szkoła

   ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 
                                                 W HAJNÓWCE
                             17-200 HAJNÓWKA UL. WRÓBLEWSKIEGO 2
                    www.zsznr2hajnowka.edupage.org     email:sph_nr2@poczta.onet.pl
REGON: 052208556                         NIP: 543-20-47-459                         Tel/fax: 0-85-682-29-70     


Hajnówka 30.04.2010


  W związku z realizacją przez naszą projektu rządowego „Radosna szkoła” dotyczącego wyposażenia miejsca zabaw kierujemy informację do różnych podmiotów o składanie ofert.
Zapytanie dotyczy całościowego pakietu.


Warunki:
1. Wartość pakietu 12050,00 zł
2. Pakiet musi być różnorodny zawierający zarówno elementy małej motoryki jak i dużej motoryki
3. Zgodny założeniami MEN, które są dostępne na stronie www.radosnaszkola.men.gov.pl
4. Termin składania ofert 14.05.2010
5. Sposób złożenia: emailem – sph_nr2@poczta.onet.pl, drogą pocztową lub osobiście.
6. Termin realizacji 30 listopad 2010 rok.


Wicedyrektor szkoły
-//-
Henryk łukaszewicz            .

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
    17-200 HAJNÓWKA
    ul. Wróblewskiego 2
  • tel. 85-682-28-66
    fax: 85-682-28-66 wew. 118

Galeria zdjęć