Nawigacja

INFORMACJE O BIBLIOTECE GODZINY PRACY BIBLIOTEKI REGULAMIN ROK SZKOLNY 2019/2020 STATYSTYKA CZYTELNICTWA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 NOWOŚCI WYDAWNICZE W NASZEJ BIBLIOTECE KLUB MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻEK - RECENZJE MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2018 SPOTKANIE Z POETĄ ANDRZEJEM SALNIKOWEM PASOWANIE KLAS I NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZOSTAŃ W DOMU - CZYTAJ KSIĄŻKI ONLINE

BIBLIOTEKA

INFORMACJE O BIBLIOTECE

„KSIĄŻKA TO NAJLEPSZY PRZYJACIEL CZŁOWIEKA, A BIBLIOTEKA TO ŚWIĄTYNIA JEGO MYŚLI”

Marcus Tullus Cicero

 

 

Biblioteka szkolna


 

Zadania biblioteki

 

Biblioteka jest instytucją,

 która samym istnieniem świadczy

 o rozwoju kultury.

                                             Jan Paweł II
 

Biblioteka pełni funkcję głównej interdyscyplinarnej pracowni szkoły, w której uczniowie pod kierunkiem nauczycieli i indywidualnie uczą się zdobywać wiedzę.


    Biblioteka realizuje swoje zadania poprzez:

- rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i zainteresowaniami uczniów,

- przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji oraz sieci bibliotek publicznych i naukowych,

- kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie wiedzy uczniów,

- analizowanie aktywności czytelniczej uczniów i otaczanie opieką młodzieży stroniącej od książki i biblioteki,

- kierowanie lekturą uczniów szczególnie zdolnych,

 

 

 Posiadamy dobre warunki lokalowe: czytelnię multimedialną, wypożyczalnię,
 

 

 

Zbiory

 

 „Biblioteka gromadzi bogactwa wieków i pokoleń,
mogą z niej czerpać bez miary

 nieprzeliczone tłumy...”

                                                        Jan Wiktor

 

       Biblioteka szkolna jako pracownia interdyscyplinarna, aby móc sprostać potrzebom uczniów, nauczycieli i rodziców gromadzi dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma)  i niepiśmiennicze (płyty CD, DVD, kasety VHS)     

Książki

Nasz księgozbiór liczy  14.359 woluminów (stan na 1 października 2018r. ).

        Nasza biblioteka gromadzi literaturę piękną w tym podstawowe i uzupełniające lektury do języka polskiego, literaturę popularnonaukową, wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe, literaturę pedagogiczną. W swoich zbiorach posiadamy również literaturę w języku białoruskim, rosyjskim, angielskim i niemieckim. Książki podzielone są na działy i poddziały według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.  W  obrębie działów zastosowano układ alfabetyczny według haseł autorskich lub tytułowych . Literatura piękna ułożona jest według gatunków: poezja, dramat, proza a powieści i opowiadania dodatkowo podzielono tematycznie na obyczajowe, fantastyczne, historyczne i wojenne, podróżnicze. Osobny dział stanowi lektury do języka polskiego - pomaga to szybko wyszukać potrzebną pozycję na półce.   
        Staramy się na bieżąco i systematycznie wzbogacać nasze zbiory.

 

 

Czasopisma

        W roku szkolnym 2018/2019 prenumerujemy 9 tytułów czasopism. Są to głównie czasopisma  popularno- naukowe, młodzieżowe oraz wybrane czasopisma pedagogiczne.

 

 WYKAZ PRASY  PRZEZNACZONEJ  DLA  UCZNIÓW

 • Gazeta Wyborcza
 • CD ACTION
 • Niva
 • Świerszczyk
 • Victor Junior
 • Victor Gimnazjalista
 • Viva

 

 

WYKAZ  CZASOPISM  PRZEZNACZONYCH
DLA  NAUCZYCIELI  I  PRACOWNIKÓW  SZKOŁY

 • Biblioteka w szkole
 • Życie Szkoły

 

Głównym źródłem informacji w bibliotece są:

 -         katalogi: alfabetyczny i rzeczowy  literatury pięknej,  popularnonaukowej,       księgozbioru podręcznego
-
         katalogi w systemie MOL( w realizacji)

-         teczki tematyczne
-
         kartoteka zagadnieniowa czasopism

 

Czytelnia

 
      Czytelnia w naszej szkole pełni funkcję pracowni interdyscyplinarnej i centrum multimedialnej informacji.

     W czytelni udostępnia się użytkownikom cały księgozbiór biblioteczny, co stwarza warunki do wykorzystania w pełni aparatu służby informacyjnej biblioteki.

     Czytelnia jest przede wszystkim miejscem cichego czytania książek i czasopism przez ucznia. Nastrój w czytelni sprzyja lepszemu rozumieniu lektury i refleksji nad nią.

      W czytelni odbywają się również zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej.

     Czytelnia od wielu lat jest ośrodkiem rozwijania kultury czytelniczej uczniów. Przyjazna atmosfera w czytelni sprzyja wyzwalaniu indywidualnych zainteresowań młodzieży.

      Członkowie Aktywu Bibliotecznego pełnią dyżury w bibliotece, zamieszczają na stronie internetowej szkoły (zakładka – biblioteka) recenzje nowości wydawniczych,  przygotowują ciekawe wystawki okolicznościowe i tematyczne związane z rocznicami.

Z inicjatywy nauczycieli bibliotekarzy organizowane są spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki. Czytelnicy biorą udział w spotkaniach autorskich i poetyckich oraz z ciekawymi ludźmi z naszego regionu.

Multimedialne Centrum Informacji
 

       Dostęp do Internetu pozwolił na rozszerzenie dotychczasowej działalności biblioteki szkolnej o nowe usługi informacyjno-edukacyjne i utworzenie Multimedialnego Centrum Informacji.

       W ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu „Pracownia internetowa w każdej szkole” wyposażono bibliotekę w cztery zestawy komputerów multimedialnych oraz skaner, drukarkę i kserokopiarkę.

     Dzięki Multimedialnemu Centrum Informacji został stworzony szybki i sprawny wielofunkcyjny system informacyjny dla wszystkich użytkowników biblioteki oraz nowoczesny warsztat pracy dla nauczycieli i uczniów.
 

Wypożyczalnia

      Udostępnianie zbiorów bibliotecznych to stworzenie warunków do samodzielnej i aktywnej pracy z książką i innymi formami druku, obrazu i dźwięku.

      Korzystanie przez uczniów z różnego rodzaju materiałów bibliotecznych sprzyja oddziaływaniu  zintegrowanemu i kształtowaniu kultury czytelniczej.

      Wśród usług informacyjnych udzielane są porady biblioteczne, tekstowe, rzeczowe i bibliograficzne.

     Wolny dostęp do półek ułatwia czytelnikom orientację, co posiada biblioteka. Uczeń styka się z książkami o różnej tematyce. Bez skrępowania sięga po taką książkę, jaka go interesuje. Większy wybór książek sprzyja uświadomieniu sobie własnych zainteresowań.

    Wypożyczalnia jest miejscem kształtowania kultury czytelniczej, rozbudzania zainteresowań uczniów
oraz indywidualnego oddziaływania na czytelników. Jej zadaniem jest m. in. dostarczenie czytelnikowi każdej wartościowej książki, którą pragnie przeczytać.

      W toku udostępniania zbiorów poznajemy czytelników, ukierunkowujemy ich lekturę dostosowując do ich możliwości intelektualnych.

 

 

To jest Twój tekst, możesz go zmienić w każdej chwili.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
  17-200 HAJNÓWKA
  ul. Wróblewskiego 2
 • tel. 85-682-28-66
  fax: 85-682-28-66 wew. 118

Galeria zdjęć