Nawigacja

STATUT SZKOŁY

S T A T U  T

 Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce

ROZDZIAŁ  1

Podstawowe informacje o Szkole

 

§ 1. 1. Placówka nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce.

2. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ulicy Wróblewskiego 2 w Hajnówce.

3. Szkoła działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący.

4. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka.

5. Nadzór pedagogiczny sprawuje Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.

 

§ 2. 1. Szkoła jest placówką oświatowo - wychowawczą o charakterze publicznym, kształcącym w szkole podstawowej w cyklu ośmioletnim w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych.

2. Szkoła zapewnia uczniom ze schorzeniami uniemożliwiającymi uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych w szkole nauczanie indywidualne w domu.

3. Szkoła prowadzi dodatkową naukę języka mniejszości narodowej.

4. Szkoła prowadzi dla uczniów świetlicę, bibliotekę oraz stołówkę szkolną.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
    17-200 HAJNÓWKA
    ul. Wróblewskiego 2
  • tel. 85-682-28-66
    fax: 85-682-28-66 wew. 118

Galeria zdjęć