Nawigacja

REKRUTACJA

Rekrutacja do SP nr 2 im W. Jagiełły

Zarządzenie Nr 32/2020  Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka. Zamianie uległy terminy rekrutacji do szkół

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Lp.

Rodzaj czynności

Postępowanie

rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 02.03.2020 r.

do 20.03.2020 r.

od 04.05.2020 r.

do 29.05.2020 r.

2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

27.03.2020 r.

05.06.2020 r.

3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.

od 30.03.2020 r.

do 03.04.2019 r.

od 08.06.2020 r.

do 12.06.2020 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję  rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

08.04.2020 r.

do końca czerwca

2020 r.

 

WNIOSEK_2020-2021.docx

ZGLOSZENIE_2020-2021.docx

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
    17-200 HAJNÓWKA
    ul. Wróblewskiego 2
  • tel. 85-682-28-66
    fax: 85-682-28-66 wew. 118

Galeria zdjęć