Nawigacja

Klasy integracyjne

Klasa IVa 2010/2011

 

Klasa IVA integracyjna liczy 20 osób, w tym cztery osoby ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, posiadające opinie i orzeczenia. Klasa integracyjna jest w tym przypadku zdecydowanie korzystniejsza, zarówno dla dzieci potrzebujących wsparcia, jak i tych sprawniejszych. Uczniowie nie posiadający orzeczeń i opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej - uczniowie przeciętni, uczniowie zdolni i ambitni stanowią ważny element w procesie edukacji integracyjnej. To oni wspierają, pomagają, tłumaczą, ale najczęściej motywują do pracy uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Wszyscy uczniowie w klasach integracyjnych uczą się empatii, szacunku, cierpliwości. To trudne zadania, czasem osiągane w przeciągu kilku lat, ale pozwalają na pełny rozwój osobowości dziecka.

Uczniowie naszej klasy, oprócz uczestnictwa w zajęciach klasowych, biorą również udział w zajęciach dodatkowych na terenie szkoły i poza nią w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych. Są to zajęcia rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna i inne.

W realizacji zadań wspierających proces integracji w klasie, również w szkole ważna jest organizacja zajęć dodatkowych, integrujących zespół. Są to spotkania popołudniowe, okazjonalne, tematyczne, świąteczne, wycieczki, spotkania z rodzicami, rodzeństwem itp. Podczas takich spotkań wszystkie dzieci mają wyrównane szanse uczestnictwa w życiu społecznym, a wielokierunkowe oddziaływanie wpływa korzystnie na rozwój, nie tylko intelektualny, ale także psychiczny i emocjonalny.

Klasa integracyjna na tle społeczności szkolnej jest klasą podobną do innych, a jednocześnie wyróżniającą się pod wieloma względami. Konsoliduje uczniów i nauczycieli do realizacji nowych interdyscyplinarnych zadań. Klasa taka jest naturalną częścią edukacji, miejscem, gdzie uczy się tolerancji, otwartości i szacunku dla drugiego człowieka, gdzie każdy uczeń odnosi sukcesy i ma prawo popełniać błędy. Klasa ta stale wytycza nauczycielom nowe zadania i kierunki oddziaływań pedagogicznych, ale daje także ogromną satysfakcję, że uczy po prostu - życia. 

                                                                                                                            Joanna Kierdelewicz

Według uczniów:

Plusy klasy integracyjnej:

- pomagamy sobie nawzajem

- jest ocenianie kształtujące

- jest nauczyciel wspomagający

- uczymy się więcej

- czujemy się bezpieczniej

Minusy klasy integracyjnej:

- inne klasy obrażają nas

                                                                                                                                                                 Julia, Martynka, Andżelika, Kinga

   

ANDRZEJKI- BYŁO SUPER!!!

ANDRZEJKI -POCZĘSTUNEK

ANDRZEJKI - POCZĘSTUNEK

CHOINKA SZKOLNE - PREZENTY

CHOINKA SZKOLNA - PRZEZENTY

WIECZÓR FILMOWY - WOLNY CZAS

W TEATRZE LALKA

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
    17-200 HAJNÓWKA
    ul. Wróblewskiego 2
  • tel. 85-682-28-66
    fax: 85-682-28-66 wew. 118

Galeria zdjęć